Rättssäkerheten måste gälla alla när polisen kontrollerar – Civil Rights Defenders kommenterar Brå:s rapport

Aida Samani_Civil Rights Defenders_

Idag släpptes Brottsförebyggande rådets rapport som gör tydligt att diskriminerande etnisk profilering förekommer i polisens arbete. Civil Rights Defenders ser att rapporten bekräftar den problembild som länge påtalats, att polisen systematiskt genomför diskriminerande kontroller. Det framgår också att majoriteten av de tillfrågade poliserna i rapporten är negativt inställda till att införa visitationszoner.

Källa: TT

– Vi kan inte acceptera ett samhälle där rättssäkerhet bara gäller för vissa grupper. Nu måste polisen ta till sig av Brå:s rekommendationer och systematiskt arbeta för att motverka diskriminering, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders har under flera år insisterat på att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska få i uppdrag att ta fram en rapport om etnisk- och rasprofilering i polisens arbete. Idag kom rapporten som visar att det finns systematiska skillnader utifrån etnicitet i polisens misstankar om narkotikabrott.

– Rapporten bekräftar den problembild som vi sedan länge har påtalat, nämligen att polisen genomför diskriminerande kontroller. Personer med bakgrund i Afrika och Västasien kontrolleras ofta felaktigt och möjligheterna för personer som diskriminerats av polis att utkräva ansvar är väldigt begränsade.

Brist på vägledning 

I rapporten konstaterar Brå att polisen saknar vägledning för att förebygga diskriminerande profilering och att träffsäkerheten vid kontroller som grundas på misstanke om narkotikabrott är som lägst när poliser initierat misstanken, jämfört med väktare eller arrestvakter. Samtidigt konstaterar Brå att det finns små möjligheter för de som diskrimineras att driva ärenden om diskriminering och att polisen utför identitetskontroller utan lagstöd.

– Polisen behöver ta fram vägledning för profilerings- och kontrollarbetet, följa upp träffsäkerheten i kontroller, stärka sin dokumentation av kontroller och införa ett system där de som kroppsvisiteras kan få ett digitalt kvitto, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Majoriteten poliser negativa till visitationszoner 

Idag omfattas inte diskriminerande åtgärder av polis i diskrimineringslagen. Ett lagstiftningsförslag som skulle göra det möjligt för enskilda att utkräva ansvar från polisen föreslogs under förra mandatperioden.

– Regeringen behöver omedelbart gå vidare med det lagstiftningsförslag som skulle göra det möjligt för personer som diskriminerats av polis att få upprättelse. Det gäller inte minst eftersom regeringen driver en politik som ökar polisens kontakter med enskilda. Regeringen bör också ta till sig av att majoriteten av de poliser som tillfrågats i Brå:s rapport inte uppfattar visitationszoner som ett viktigt verktyg, säger Aida Samani, senior jurist på Civil rights Defenders.

Event: “Etnisk- och rasprofilering i polisens arbete – vad vet vi?”

Hur ägnar sig polisen åt diskriminerande kontroller? Vad kan Polismyndigheten göra för att förebygga det? Den 23 november arrangerar Civil Rights Defenders ett seminarium om etnisk- och rasprofilering i polisens arbete med utgångspunkt i Brå:s rapport. Brå kommer att presentera resultatet av rapporten, som sedan kommer att diskuteras av Civil Rights Defenders och kriminologen Leandro Mulinari. Även Polismyndigheten har tillfrågats om att ha en representant i panelen. 

Seminariet äger rum torsdag 23 nov kl 17.30 på Medelhavsmuseet i Stockholm. Anmäl dig till eventet här.

Kontakta oss 

Våra experter finns tillgängliga för att kommentera Brå:s rapport och vad som behöver göras för att motverka etnisk- och rasprofilering i polisens arbete.  

Civil Rights Defenders har i flera år arbetat för att motverka etnisk- och rasprofilering, inklusive diskriminerande kontroller, i polisens arbete. År 2017 vann vi ett mål mot staten för polisens olagliga register över romer, vilket utgjorde en form av etnisk profilering. Sedan dess har vi arbetat för bättre arbetsmetoder inom polisen, för att förebygga diskriminering, och för bättre lagstiftning för att enskilda som drabbas ska kunna utkräva ansvar.  

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS