Rapport om situationen för Romers rättigheter i Turkiet

Civil Rights Defenders har publicerat en ny rapport som ger en översikt över medborgerliga och politiska rättigheter samt levnadsförhållanden för den romska befolkningen i Turkiet. 

Rapporten beskriver den allmänna situationen och förhållanden för den romska befolkningen i Turkiet. Samtidigt som man undersöker orsakerna till svårigheter som diskriminering, fattigdom och social utestängning, så tar forskningen också upp statens politik och deras inverkan på samhället. Den beskriver levnadsförhållanden, politiska sammanhang och bristande tillgång till grundläggande rättigheter. 

Frågorna ovan beskrivs i följande kapitel: diskriminering, tillgång till bostad, utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och juridiska rättigheter samt romers mobilisering och relation till olika säkerhetstjänster. 

Rapporten innehåller också rekommendationer för att bekämpa diskrimineringen, få tillgång till grundläggande samhällstjänster – såsom bostäder, utbildning, hälsa och arbete – reformera det rättssystemet för att säkerställa icke-diskriminerande behandling av romer av domare, advokater och brottsbekämpande myndigheter. 

Läs rapporten 

Klicka här för att läsa hela rapporten på engelska eller turkiska

Källa: Civil Right Defenders

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS