Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Regeringen beslutar torsdag den 3 mars 2022 om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Stöd kan sökas enligt förordningen om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer som träder i kraft den 1 april 2022.

MUCF har mellan 2016–2019 haft i uppdrag att fördela statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. I budgetpropositionen för 2022 tillfördes nya medel till regeringens strategi för romsk inkludering. Ett nytt uppdrag till MUCF har därför beslutats inom ramen för arbetet med strategin för romsk inkludering.

Syftet med bidraget är att främja romers hälsa. Bidraget syftar även till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Bidrag får lämnas för projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande och som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i.

Förordningen träder i kraft den 1 april 2022.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS