No Picture
Nyheter

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna

Folkhälsomyndigheten ska stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska beskriva nuläget för de nationella minoriteternas hälsosituation samt kontinuerligt följa de nationella minoriteternas hälsosituation, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Ladda ner: Uppdrag […]