nyheter

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. En stark uppmaning riktas till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för […]

nyheter

Nyheter| Nationella minoriteternas vårdbehov ska för första gången kartläggas

Det kommer ske en kartläggning om de nationella minoriteternas behov inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Kartläggningen ska göras av Socialstyrelsen i samarbete med representanter från de fem olika nationella minoriteterna, sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer […]