Konferens – Hälsa, vård och omsorg för nationella minoriteter

pixabay

Välkommen till en konferens om hälsa, vård och omsorg för nationella minoriteter i ett samarrangemang mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Datum: 29 september
Tid: 09.30 – 15.30
Plats: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18
Ort: Solna, Stockholm

Innehåll

Syftet är både att sprida kunskap om myndigheternas arbete inom området och att föra dialog med förvaltningskommuner och andra berörda funktioner i kommunens verksamhet.

Nedan följer det preliminära programmet där programpunkterna kan komma att justeras. Uppdatering sker löpande.

Från programmet

 • Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens generaldirektörer Karin Tegmark Wisell och Olivia Wigzell inleder konferensen.
 • Situationen för nationella minoriteter inom den kommunala äldreomsorgen
  Katarina Popovic, samordnare för arbetet med nationella minoriteter, Socialstyrelsen
 • Mitä kuuluu – Samtalsgrupper på finska om att åldras och må bra
  Zarah Melander, projektledare och Linnéa Eriksson, kommunikatör NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, samt Päivi Hellberg strateg, Oxelösunds kommun.
 • Nya ramverket och uppföljningen av folkhälsopolitiken
  Nina Lindqvist, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
 • Samrådens betydelse för myndigheters arbete
  Karin Junehag Källman, samordnare för arbetet med nationella minoriteter, Folkhälsomyndigheten
 • De nationella minoriteternas hälsosituation
  Anna Dahlberg, utredare, Folkhälsomyndigheten
 • Framtidens romska brobyggare
  Carin Bergström, utredare, Socialstyrelsen och Helena Lundgren, undervisningsråd, Skolverket
 • Romsk inkludering i Gävle stad
  Abedin Denaj
 • De nationella minoriteternas situation inom den sociala barn- och ungdomsvården
  Katarina Popovic, samordnare för arbetet med nationella minoriteter, Socialstyrelsen
 • Stöd och kunskapshöjande insatser om nationella minoriteters rättigheter och språk för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst
  Linnéa Järpestam, utredare, Socialstyrelsen
 • Forskningsprojektet ”Våld mot samiska kvinnor” 2021-2023
  Jennie Brandén, Postdoktor vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Ubmejen Universitiähta, Umeå Universitet
 • Panelsamtal
  Företrädare från minoritetsgrupperna reflekterar över dagen

Målgrupp

Målgruppen för konferensen är tjänstepersoner i kommuner inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska som arbetar med nationella minoriteter och/eller inom strategin för romsk inkludering samt närliggande områden, t ex folkhälsa och mänskliga rättigheter.

För att kunna erbjuda så många olika aktörer som möjligt en plats så förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet platser per verksamhet. Anmälan är bindande. Vid förhinder, meddela oss i god tid innan så att vi kan erbjuda någon annan platsen.

Kostnad

Deltagande är utan kostnad. Under dagen serveras förmiddagskaffe och lunch.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast 15 september.
HÄR anmäler du dig

Kontakt

Frågor om programmet
Karin Junehag Källman
Folkhälsomyndigheten

Katarina Popovic
Socialstyrelsen

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS