Nyheter| Nationella minoriteternas vårdbehov ska för första gången kartläggas

pixabay

Det kommer ske en kartläggning om de nationella minoriteternas behov inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Kartläggningen ska göras av Socialstyrelsen i samarbete med representanter från de fem olika nationella minoriteterna, sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar.

Nationella minoriteter och psykisk ohälsa

Målet är att bland annat synliggöra och öka kunskapen om de nationella minoriteterna inom Socialstyrelsen och öka kunskapen om de nationella minoriteternas språk och kultur inom vården.

“Att utsättas för diskriminering eller hatbrott skadar personers identiteter”

”Arbetet kommer förhoppningsvis att leda till en ökad tillit till myndigheter, och att de nationella minoriteternas behov tillgodoses bättre”, säger Katarina Popovic, samordnare för regeringsuppdraget om nationella minoritetsfrågor inom Socialstyrelsen till Sveriges radio.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu