Situationen för nationella minoriteter inom den kommunala äldreomsorgen

pixabay

Socialstyrelsen har sedan 2019 haft ett regeringsuppdrag att ta fram former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens verksamhetsområden. För att ge de nationella minoriteterna inflytande i processen genomfördes under 2020 ett antal samråd med de nationella minoriteternas riksorganisationer och ungdomsförbund om uppdragets genomförande.

På samråden diskuterades vilka områden som bör prioriteras i uppföljningen, vad som bör följas upp och med vilken periodicitet. I samråd med minoriteterna beslutade Socialstyrelsen att arbeta rättighetsbaserat med uppdraget. Det innebär att vi fokuserar på skyldighetsbärarna d.v.s. verksamheterna och deras utbud av service.

Samråden kom fram till att följande områden ska prioriteras.
• Kommunal äldreomsorg
• Social barn- och ungdomsvård
• Primärvård
• Beroendevård
• Stöd åt våldsutsatta
• Munhälsa och tandvård

Viktiga frågor att följa upp är tillgången till språk- och kulturkompetens samt vilka rutiner som finns och hur beredskapen ser ut för att möta de nationella minoriteternas rättigheter och behov.
Under 2021 tillsattes en referensgrupp bestående av 16 personer som representanter för de nationella minoriteterna med uppdrag att komma med synpunkter på metoder för uppföljningen och utformning av enkätfrågor m.m. Referensgruppen har även deltagit i analysen inför sammanställningen
av resultaten.

Som ett första prioriterat område för uppföljningen beslutades att genomföra en enkätundersökning om den kommunala äldreomsorgen för nationella minoriteter. Enkäten avses återkomma med en periodicitet på vartannat år vilket innebär att nästa enkätundersökning genomförs 2023.

Resultat i korthet


• Service på minoritetsspråk ges nästan uteslutande inom förvaltningsområdena men det är ovisst om graden av service motsvarar de faktiska behoven.
• Kunskapen om att de nationella minoriteterna har särskilda rättigheter har inte nått fram till kommunerna.
• Den reviderade minoritetslagen från 2019 som ger ökade rättigheter
för samtliga äldre från de nationella minoriteterna har hittills inte fått
något genomslag.
• Kommunerna har en bristande kunskap om hur efterfrågan för äldreomsorg på nationella minoritetsspråk ser ut samt vilken kapacitet de
själva har att möta den.
• Det görs mycket få insatser för de judiska och romska minoriteterna
liksom på språken romani chib och jiddisch.
• Enkäten har fungerat som en ögonöppnare och det finns planer på utvecklingsarbete i flera kommuner.

Läs hela utredningen HÄR

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
2022-5-7899Ladda ner

Romer i Stockholm undersöker äldreomsorgen i Stockholm
Utveckling av stödet tillhörande nationella minoriteter eller urfolk

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS