Regeringen stärker arbetet mot rasism och hatbrott

Bild från kampanjen "Rasismen räknas"

Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot rasism och hatbrott. I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en förstärkning av arbetet mot rasism de kommande åren. Regeringen stärker nu arbetet mot rasism och hatbrott på flera sätt. Genom budgetförstärkningen och den nya handlingsplanen kommer arbetet med att förebygga och motverka olika former av rasism att fortsätta med hög ambitionsnivå.

Källa: sverigesradio.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

– Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Att inte utsättas för rasism är en mänsklig rättighet. Det skapar polarisering och begränsar människors möjligheter att bidra till samhället. Nu växlar vi därför upp takten i arbetet och tar ett viktigt steg i kampen mot rasism genom att ta fram en ny handlingsplan mot rasism och hatbrott, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

De senaste årens arbete utifrån den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har bidragit till mer kunskap om hur rasism fortsätter att utgöra en utmaning inom flera samhällsområden. Rasism yttrar sig bland annat som diskriminering som försvårar för människors möjligheter på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet. Rasism yttrar sig också som hatbrott där verbala påhopp, hot och våld skapar rädsla, både på nätet och offline. Även barn och unga i skolan drabbas av rasism genom mobbning och trakasserier. 

Statskontoret följde nyligen upp och analyserade den nuvarande nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Med utgångspunkt i den uppföljningen är en viktig inriktning för den nya handlingsplanen att arbetet behöver vara träffsäkert, utvärderingsbart och långsiktigt. För att uppnå resultat behöver tydliga mål tas och myndigheterna ges bättre förutsättningar för att kunna uppnå målen.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS