Kultur| Medlöperi och Motstånd

Min vän Ann Helman var på utställningen Medlöperi och Motstånd på Norrköpings museum och jag bad henne skriva ihop sina tankar om utställningen och det som händer runt den. Här kommer det hon skrev.

Medlöperi och Motstånd
26 januari 20202 – 31 januari 2021

Många kulturinstitutioner har stängt sin verksamhet på grund av corona-viruset vilket har gjort att allt fler museer lagt ut visningar digitalt på nätet. På Norrköpings stadsmuseums hemsida finns en textad visning i tre delar av utställningen Medlöperi och Motstånd.

Bra för dig som bor långt från Norrköping och som är försiktig med anledning av Corona-pandemin och bra även för den som av andra anledningar inte kan ta del av utställningen på plats.

Norrköpings stadsmuseum har blivit uppmärksammat för att de visar en utställning om hur nazismen såg ut i Norrköping under andra världskriget. De namnger och berättar om några av de Norrköpingsbor som var aktiva nazister på 1930 – 40-talet men det är inte därför som utställningen blir polisanmäld. Utställningen anmäls för att det finns ett tidningsurklipp i utställningens del som handlar om nutid.

På tidningsurklippet finns en bild som visar Sverigedemokraternas lokala styrelse. Flera av de sverigedemokraterna som är med på bilden tyckte inte om att vara med i utställningen och gjorde en polisanmälan. Stadsmuseet tog då ner bilden men satte sedan tillbaka den.

Debatten som följde på polisanmälan har gjort att många vill se utställningen och museet slog besöksrekord. Men det blev ändå inte lugnt, måndagen 9 mars möttes personalen på Norrköpings stadsmuseum av nazistiska budskap som klistras upp på museets entrédörr. Bakom klistermärkena fanns rakblad. De som satte upp klistermärken hoppades på att den som försökte ta bort klistermärkena skulle skära sig på rakbladen.

De som reagerar på det här sättet på en utställning med fokus på nazismen under 2:a världskriget har givetvis inte rent mjöl i påsen. Sverigedemokraterna försöker lägga ut dimridåer för att kunna tvätta sin egen tvivelaktiga historia och samtidigt marknadsföra sina åsikter. De som klistrade nazistiska budskap på museets entrédörr tillhör samma politiska gren som nazisterna i Tyskland på 30- 40-talet. Resultatet av de samtida nazisternas agerande blir som tur är det motsatta. Det blir tydligt vilka som för den demokratiska historien vidare och vilka som inte gör det.

De som var nazister under i Norrköping under andra världskriget står inte oemotsagda i utställningen. Flera exempel presenterar även de eldsjälar som vågade ta ställning mot nazismen och arbeta för att stärka alla människor lika rätt. Det lokala perspektivet gör att historien blir tydlig och kryper närmare. Det är lättare att förstå ett historiskt skeende där människor inte är anonyma.

Precis som idag, fanns i Norrköping under andra världskriget, fattiga och rika, de som arbetade för och emot demokrati, de som tog emot flyktingar och arbetade mot nazismen. Det är viktigt att visa vilka nazisterna är och hur de ser ut idag. Det gör Norrköpings stadsmuseum på ett bra sätt genom att visa hur de såg ut och vad de gjorde under andra världskriget.

Etnolog Ann Hellman

privat bild

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu