Nyheter| Martin Luther King-pristagaren Domino Kai till Stadsmuseets Tisdagsklubb

Privat bild Domino Kai

I ett pressmeddelande står det att läsa att nästa upplaga av Tisdagsklubben på Göterborgs museum ägnas åt romernas historia. Stadsmuseet gästas då av Martin Luther King-pristagaren Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst, som arbetar för att stödja den nationella minoriteten romer och romsk inkludering i staden. Vi ställde tre snabba frågor till honom.

Varför ska vi komma till Stadsmuseet och Tisdagsklubben den 9 april?

– Om du är nyfiken och vill öka på din allmänbildning så har du nu möjligheten! Jag ska under mitt föredrag försöka svara på varför romernas situation ser ut som den gör. Det finns en lång gemensam historia i Sverige mellan majoriteten och romer, men trots sekler så har välfärdsglappet mellan minoritet och majoritet inte minskats. Jag ska under mitt föredrag försöka ge några svar på varför det har blivit såhär.

Du ska berätta om den romska historien, som vittnar om förföljelse och exkludering. Men hur ser situationen ut idag?

– Fortfarande idag nekas romer ofta sina fundamentala mänskliga rättigheter på olika sätt. Det handlar om bemötande, service och inkludering. Diskriminering mot romer lever alltför starkt kvar även i Göteborgs stad, även om mycket blivit bättre de senaste 50 åren. Varför det ser ut så beror mycket på historien, där romer som grupp varit utsatta, misstänkliggjorda och exkluderade från samhället.

Hur upplever du att attityden och kunskapen om romer och romers situation ser ut?

– Kunskapen om romer är fortsatt låg, vilket gör att fördomar får fortsatt liv. I vår läroplan för grundskolan finns det en paragraf som menar att grundskoleelever ska ha lärt sig om Sveriges nationella minoriteter innan de går ut grundskolan, men läromedel inom detta är knapphändig. Vi har också en nationell minoritetspolitik sedan 2 december 1999, och detta har fört fram positionerna en del för folkgruppen romer. Men vi har mycket kvar att göra så att även romer får nyttja sina mänskliga rättigheter i samma nivå som majoriteten, och för att få till det så krävs det att vi gör det tillsammans, både du och jag.

Tisdagsklubben 9 april: Romernas historia
Tid: 15.00-16.00, Wallenstamssalen.
Först till kvarn! Hämta ut din biljett i Stadsmuseets reception från kl 10.00 samma dag.

Om Domino Kai 
Domino Kai arbetar som enhetschef på det romska informations- och kunskapscentret, Romano Center i Väst, i Göteborg. Domino Kai tillhör gruppen finska romer och har jobbat med frågor kring nationella minoriteter och personer med funktionsvariationer sedan 1991, bland annat inom statliga myndigheter som Diskrimineringsombudsmannen, Forum för levande historia och regeringskansliet.

Domino Kai tilldelades Martin Luther King-priset 2019 
Juryns motivering: ”Romernas långa historia i Sverige kantas av kampen för ett värdigt liv och lika rättigheter. Domino Kai har genom praktiskt arbete och opinionsbildning gett röst åt en grupp som alla pratar om men som sällan blir lyssnad på. I sann Martin Luther King-anda är han en brinnande folkbildare, brobyggare och inspiratör som steg för steg gör världen bättre genom goda idéer, mycket arbete och stort hjärta.

Om Martin Luther King-priset 
Martin Luther King-priset har delats ut varje år sedan 2005 till en person med tydlig koppling till Sverige som verkat i Martin Luther Kings anda. Tidigare pristagare har bland annat varit Fatemeh Khavari (2018), Martin Schibbye (2017) och Malena Ernman (2016).

Om Tisdagsklubben
Tisdagsklubben belyser aktuella händelser med en kulturhistorisk koppling och välkomnar en bredd av boende i Göteborg. I vår tittar vi närmare påsåväl mörka som högaktuella delar ur vår historia och samtid.
HÄR kan du läsa mer om Tisdagsklubbens vårprogram 
HÄR kan du läsa mer om museets hela vårprogram

Kontakt:
Domino Kai
domino.kai@kom.goteborg.se

DIKKO har tidigare skrivit om Domino Kais kamp för romer och om Romano Center i Väst

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu