#Nyheter| Romano Center i Väst

Fotograf Maja Kristin Nylander.

I oktober invigdes ett nytt Romano Center, denna gång i Väst.

Syftet är att, för de som behöver, förenkla vardagen för romer och förbättra deras möjligheter i livet. Det kan handla om stöd och assistans i kontakten med myndigheter, hitta rätt i sjukvården, stöd i att söka jobb m.m.

– Vi ska också arbeta med kunskapshöjande insatser inom Göteborgs stad, till exempel för lärare och personal inom socialtjänsten. Det är ett viktigt uppdrag för oss att öka förståelsen mellan minoriteten romer och övriga samhället säger Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst i deras pressutskick.

Centret är tänkt att rikta sig till romer som är bofasta/skrivna i Sverige och har två huvudsakliga uppdrag:

Att underlätta och stödja romer i vardagen, men också utbilda och informera politiker och tjänstepersoner i Göteborgs stad.

– Det är inte för intet som fullmäktige tog beslut, för att det finns ett behov av en hemvist för de romska frågorna kommunalt. Vi har en drygt 500 -årig svensk-romsk historia i landet. Trots de här fem seklerna släpar de flesta romer efter vad det gäller rättigheter i praktiken, menar Domino Kai i en intervju i Göteborgs-Posten.

centret finns flera medarbetare som själva är romer de har ett inifrånperspektiv som kommer till nytta vid utbildningar och i kontakten med andra romer.


FAKTA: Romano Center i Väst

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter och deras historia vittnar om hundratals år av diskriminering och övergrepp. Syftet med Romano Center i Väst är att förbättra livschanserna för romer i Göteborg. Verksamheten utgår ifrån regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Exempel på service som Romano Center i Väst erbjuder:

  • Hjälp i kontakterna med olika myndigheter
  • Tolka och fylla i ansökan till förskola, skola, socialtjänst, hemtjänst, anhörigvård mm
  • Hjälp till att hitta nya vägar till en bostad
  • Stöd i att hitta ett arbete som passar
  • Hjälp med att hitta rätt utbildning eller skola
  • Stöd i hälsofrågor och praktisk hjälp för att hitta rätt i vården
  • Stöd och hjälp kring hur man startar en förening
  • Ta emot och registrera synpunkter på kommunens verksamheter

För mer information, gå in på goteborg.se/romanocenter

Kontaktperson: Domino Kai, enhetschef Tel: 031-365 09 77

Redaktionen