ledare

Till er alla, från oss alla önskar vi en God, Vit, Jul

Nu lackar det mot jul, vår svenska jul som är en mångkulturell historia med inspiration från många länder. Själva julfirandet förekommer i flera delar av världen med vissa variationer. Vår svenska jul är en härlig […]

Demokrati

MUCF undersöker ungas psykiska ohälsa – nationella minoriteter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) söker kontakt med unga (13-25 år) som upplevt psykisk ohälsa själv eller hos andra. De söker bland annat efter representanter för nationella minoriteter. Syftet med intervjuerna är att öka […]

nyheter

Nyheter| Uppdrag: Nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta reda på om människor med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet behöver en nationell stödlinje. Stödlinjen ska också rikta sig mot anhöriga och närstående. Om myndigheten kommer fram till att en […]

Debatt

Debatt| Du fattas mig! Kunde jag gjort mer?

Alla känner någon som tagit livet av sig. Ibland har personen funnits nära och bland lite längre bort, men oavsett så fattas de oss. För något som kunnat bli saknas; något som kunde locka till […]

nyheter

Nyheter| Under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige

INRIKES| DIKKO skrev en artikel om att Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning om Sveriges nationella minoriteter och kommit fram till att det behövs bättre förutsättningar för en god hälsa. I rapporten framkommer det att hälsosituationen är […]