Våld, förtryck och heder – tidiga insatser för en trygg fritid

Fritiden är viktig för den fysiska och psykiska hälsan. En utvecklande och meningsfull fritid för unga är en stark skyddsfaktor som kan förebygga både våld och utanförskap. Det är därför viktigt att de vuxna som möter unga har rätt kompetens och goda förutsättningar att bemöta ungdomarna utifrån de ungas situation och förmåga. Det är centralt att fritidsledare och andra yrkesverksamma som möter unga på deras fritid står rätt rustade att kunna arbeta våldsförebyggande och bland annat motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Denna rapport redogör för vad MUCF gjort för att bidra i det våldsförebyggande arbetet på ungas fritid. Kunskapen hos yrkesverksamma som tagit del av MUCF:s insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete har ökat, men det finns ett fortsatt behov av ytterligare kunskap. Rapporten visar på att det våldsförebyggande arbetet på arenan ungas fritid behöver vara långsiktigt och uthålligt.  

Slutredovisning av uppdrag

Utgivningsdatum: 2024-04-02
Sidor: 23
Ladda ner för utskrift

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
vald-fortryck-och-heder-tidiga-insatser-for-en-trygg-fritid_slutredovisningLadda ner

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS