Demokrati| En ny undersökning av FN ger Sverige kritik i frågan om barns psykiska hälsa.

pixabay

Sverige hamnar först på tionde plats över världens 38 rikaste länder när det gäller hur bra barnen har det totalt sett. Det visar en undersökning från FN-organet UNICEF som släpptes under torsdagen. När det gäller fysiskt välbefinnande ligger Sverige på femte plats förutom när det kommer till barns psykiska hälsa där hamnar Sverige först på plats 22. Det sistnämnda väcker frågor och kritik

Nationella minoriteternas vårdbehov ska för första gången kartläggas

Placeringen är en indikation på att Sverige är på väg åt fel håll, och inte har gjort tillräckligt för att fånga upp de barn som mår dåligt, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige i ett uttalande till Europaportalen.

Nationella minoriteter och psykisk ohälsa

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu