FN:s Barnrättskommitté granskar Sveriges regering

I mitten av januari var det dags för FN:s barnrättskommitté att kontrollera hur Sverige lever upp till att tillgodose alla barns rättigheter enligt barnkonventionen. Erikshjälpen var på plats i Genève tillsammans med andra barnrättsorganisationer.

Sverige och andra länder som har ratificerat barnkonventionen granskas vart femte år av FN:s barnrättskommitté. Kommittén övervakar hur man lever upp till barnkonventionen och varje land ska regelbundet lämna in rapporter som visar på hur man arbetar för att tillgodose barns rättigheter.
– Erikshjälpen, och andra aktörer inom civilsamhället kan också skicka in kompletterande rapporter till FN:s barnrättskommitté, säger Anna Sperl, Erikshjälpens barnrättsexpert.

Viktigt att lyssna på de unga
Erikshjälpen har medverkat i två av tre rapporter till kommittén tillsammans med 30 andra organisationer: huvudrapporten ”Hör barnens röst ” skriven och framtagen av barn utan vuxnas tolkning och analys samt ” Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter”.
Tillsammans med Räddningsmissionen (Solrosen) och Bufff, som ger stöd och röst till barn och ungdomar med en frihetsberövad förälder har Erikshjälpen också tagit fram rapporten ” Man måste få veta ” som även den har skickats till barnrättskommittén där barn och ungas egna röster synliggörs.

Velina Todorova, barnrättsexpert i FN:s barnrättskommitté, lyfte under hearingen barns egna berättelser från “Man måste få veta”. Hon tog även upp önskemålet från samtal med barn om att de önskar mer information om sina föräldrarars situation och ett ökat stöd för att hantera de stigma och trauma som kan uppstå.
– Velina Todorova betonade, och Erikshjälpen håller med, hur viktigt det är att regeringen hör de ungas röster och fokuserar på barn till frihetsberövade under kommande år, säger Anna Sperl.

Rekommendationer i februari

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall representerade regeringen tillsammans med en delegation från Regeringskansliet under utfrågningen av FN:s barnrättskommitté. Ministern avslutade dagarna med att bjuda in till en dialog med aktörer från civilsamhället, vilket var väldigt uppskattat.

I februari väntas barnrättskommittén komma med sina rekommendationer om hur Sverige fortsatt bör arbeta med barns rättigheter.
– Erikshjälpen ser fram emot ett fortsatt samarbete med den svenska regeringen, Barnombudsmannen och andra aktörer i civilsamhället för att tillgodose alla barns rättigheter, säger Anna Sperl.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS