MUCF lyfter unga i Norden under 2024: ”Fokus på psykisk hälsa och inkludering”

Under 2024 är Sverige ordförande för Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för regeringarna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island samt Färöarna, Grönland och Åland.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är Sveriges representant inom ministerrådets barn- och ungdomskommitté, NORDBUK.

– Under ordförandeåret kommer vi att uppmärksamma frågor som rör psykisk ohälsa bland unga och vikten av att inkludera alla grupper av unga i diskussioner och beslut som rör dem. Målet för arbetet är att Norden ska vara den bästa platsen i världen att vara barn och ung på, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I fokus för det svenska ordförandeskapet är visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030, att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration.

I NORDBUKS uppdrag ingår att bistå de nordiska samarbetsministrarna i deras arbete med ministerrådets strategi Barn och unga i Norden. Målet med strategin är att stärka förutsättningarna för att utsatta barn och unga inkluderas, att de blir hörda i olika processer och ges möjlighet till inflytande.

Stärkt stöd till utsatta

Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga är något som MUCF arbetar med på daglig basis inom olika projekt och program. Under det svenska ordförandeåret vill MUCF uppmärksamma de nordiska ländernas ansvar i dessa frågor.

– Ungas psykiska ohälsa är ett allvarligt problem att hantera för samhällen i Norden idag. Mycket görs men mer behöver göras för att vända utvecklingen och ge unga goda förutsättningar till ett långt och hälsosamt liv, säger Lena Nyberg.

Under 2024 genomför MUCF projektet ”Nordic Youth Perspective (NYP) on mental wellbeing”. Inom projektet kommer myndigheten att samla nordisk kunskap och erfarenheter för att förbättra ungas psykiska hälsa. 

– Vi kommer att jobba tillsammans med unga, beslutsfattare och experter och i slutet av året hoppas vi kunna presentera ett gediget resultat som alla nordiska länder kan arbeta med under kommande år, säger Lena Nyberg.

Inkludering viktigt

Flera av MUCF:s studier, bland annat rapporten ”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva”, visar att unga mår bättre om de känner sig inkluderade i beslut som rör dem. Myndigheten arbetar även med inkludering och integrering av unga inom flera olika uppdrag, nationella såväl som internationella. Inkludering är en prioritering inom båda EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren, för vilka MUCF är nationellt programkontor.

– Under 2024 vill vi att frågor som rör ungas inkludering ska komma i fokus och att vi tillsammans med civilsamhällesorganisationer ska hitta nya innovativa sätt att förebygga och motverka ungas utanförskap och psykiska ohälsa. Ett sätt att jobba med frågan kan vara genom EU:s ungdomsprogram, eftersom de fungerar som bra verktyg för att öka ungas inkludering, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

Under 2024 hålls tre NORDBUK-möten, varav ett i juni i Stockholm och då är MUCF värd för mötet. I Stockholm kommer ledamöterna också att göra studiebesök hos organisationer som jobbar inom temat ungas psykiska hälsa och inkludering.

Läs mer om MUCF:s aktiviteter under ordförandeåret på MUCF:s hemsida

Läs mer om det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet på regeringen.se https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-ordforandeskap-i-nordiska-ministerradet-

Länk till MUCF-rapporten Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

Läs mer om NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Läs mer om Erasmus+ på mucf.se

Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren på mucf.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS