Åkesson vill ”konfiskera och riva moskéer”

DIKKO kollage

Jimmie Åkessons politiska fräckhet gör att de andra partierna endast känns som slätstrukna små pojkar och flickor som svassar runt Åkesson. Ni vet den populära, lite kaxiga eleven i högstadiet, som eleverna både tjusas och skräms av. De som hade hoppats att SD skulle förlora på sin roll som stödparti i maktens korridorer har gått ordentligt bet, det har blivit precis tvärtom. Åkesson kan styra från sin bakgrundsposition och SD köra ett eget race för att få som de vill.

Text: redaktionen DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Sverigedemokraterna har poängterat att hela Sverige inte ingår i den svenska nationen, utan endast en viss del av befolkningen som partiet anser vara svenskar. SD undantar visserligen med ena handen de nationella minoriteterna i Sverige från det ”osvenska”, men samtidigt så har flera toppföreträdare i partiet med andra handen poängterat att judar, samer och romer inte är en del av den svenska nationen.

I sitt tal till partikamraterna i Västerås berättar Åkesson att han vill ”konfiskera och riva moskéer” och ”helt ta bort” minareter, kupoler och halvmånar från våra städer. Han vill att religiösa församlingar ska kunna avlyssnas. Men också att utlandsfödda svenska medborgare som ”till exempel begår brott, hyllar terrorister eller annat som inte är förenligt med att vara en del av den svenska nationen” ska fråntas sitt medborgarskap.

Den absolut längsta applåden, under sitt tal, fick Åkesson när han benämnde Socialdemokraterna som ”fega ynkryggar”. Det uttalandet ska man väga mot bakgrunden av att högern anklagar Magdalena Andersson för att se genom fingrarna med antisemitism. Syftet med detta uttalande är att nollställa debatten. För om högersidan kan förändra bilden till att det finns rasister i bägge blocken kommer SD-faktorn minska och alla kan ses som varande av samma betänkliga sort, lika bra eller lika dåliga. Åkesson kryddar anklagelserna mot S med att ”helt öppet stötta islamisterna i Hamas.” och att Socialdemokraterna är ”en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige”.

Socialdemokraterna har sin historia att tampas med och är inga oskyldiga lamm. Men att jämställa dem med SD:s syn där Åkesson vill inskränka religionsfriheten och där man ska kunna bli avlyssnad utifrån sin tro är nog ändå att ta i. Vart har vårt samhälle där solidaritet och jämställhet var ledord tagit vägen?

”2026 är vi ett regeringsparti och har en statsminister som heter Jimmie Åkesson.” sade SD:s gruppledare Linda Lindberg till ombuden i Västerås, men den byteshandel och det samarbete som idag finns mellan regeringspartierna passar nog SD ganska bra. För samtidigt som de inte behöver ta ansvar för det som går åt helvete, så har SD och Åkesson en politisk legitimitet med makt över sakfrågor där de kan diktera villkoren. Det är bara att konstatera att Åkesson vid det här laget klättrat förbi Kristersson i kampen om vem som ska leda högern.

Trots det är det tveksamt om Åkesson kommer bli statsminister eller om han ens vill bli det. För då kommer nog inte Moderaterna vara med i det politiska samspelet om makten länge. Det skulle bli ett rollombyte där M skulle bli det stödparti som SD skulle behöva använda sig av, har idag, något som Moderata politiker knappast skulle vilja. De skulle förmodligen gå tillbaka till sin egen lilla Moderata vrå, fundera på vad som gick fel i deras plan för makten och slicka sina sår.

Det vill säga om Åkesson är kvar fram till 2026. Det finns signaler idag som gör att det är mer troligt att Åkesson har avgått innan dess. Åkesson har själv medgivit att det inte är så troligt att han skulle bli statsminister. För om han skulle bli det skulle kräva att SD får över 50 procent av rösterna och ha egen majoritet.

Men Sverigedemokraterna har nog egentligen en ultimat roll idag. För de har all möjlighet i världen att ställa till ett elände för Moderaterna. Om SD skulle bli störst i en segrande högerkoalition kan en moderat statsminister tvingas bli ett en politisk marionett med SD som drar i trådarna och styr hur M ska agera. SD skulle få de tyngsta posterna och bestämmer regeringspolitiken även om M fortsatt innehar statsministerposten.

Men det finns ett alternativ för M och det är att ingå en överenskommelse med S, något moderater inte skulle vara så förtjusta i efter erfarenheten med decemberöverenskommelsen. Dessutom så är de faktiskt varandras motpoler i det politiska spelet. Vad gäller S kanske de borde ta lärdom av högerblockets strategi att ta in SD och faktiskt använda sig av Vänstern för att ta över makten och styra landet. Moderaterna legaliserade och gjorde SD rumsrena när de skapade Tidö-avtalet och det vet vi ju hur det gick med det. Kanske skulle Socialdemokraterna kunna använda sig av samma vinnande koncept med Vänstern.

I sitt tal opponerar sig Åkesson hotfullt mot de partier som skött svensk invandringspolitik och menar att det är dags att ”noga kartlägga vilka som ytterst bär ansvaret” för att ”på allvar utkräva ansvar! Vi tänker inte glömma, vi tänker inte förlåta”. Han anger inte hur ”ansvaret ska utkrävas.” SD kan bli en black om foten för Moderaterna som kanske har mer än ett skäl att frukta Åkessons utspel.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS