Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin – MUCF ska fördela 58 miljoner

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor.

Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coronapandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer

Öppnar för ansökan i dag

MUCF öppnar i dag, 16 mars, för organisationer att lämna in ansökan om bidrag. Sista dag för ansökan är 6 april och myndigheten planerar att beslut ta om vilka som får bidrag under vecka 16 (19 -25 april). Läs mer och ansök om det nya statsbidraget på mucf.se

För oss är det viktigt att ha en så snabb handläggningsprocess som möjligt. Så gjorde vi även i somras eftersom vi vet att det här är pengar som är efterlängtade av många organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2021. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för insatser som gjorts sedan 1 januari i år.

Förra gången fick 17 organisationer del av satsningen. Pengarna gick till insatser för personer i hemlöshet, papperslösa och andra människor i socialt utsatta situationer.

Visar nyttan av bidraget

MUCF har i fem filmer dokumenterat exempel på hur pengarna användes och vilken nytta de gjorde. Organisationer som följdes är Sveriges Stadsmissioner (Crossroads), Läkare i Världen, Föreningen S:ta Clara kyrka i Stockholm, Agapei Göteborg och Föreningen Frihamneni Helsingborg.

Filmerna visar vilken viktig roll som civilsamhällets organisationer har när det gäller att nå och stödja människor i socialt särskilt utsatta situationer. Det här är otroligt starka berättelser som visar vilken fantastisk nytta civilsamhället gör med alla dessa eldsjälar och engagerade, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Övriga organisationer som 2020 fick ta del av regeringens satsning på människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin är: Frälsningsarmén, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Romska Ungdomsförbundet, Förenade Islamiska Föreningar, Hela Människan, Ny Gemenskap, Romersk-katolska kyrkan, Equmeniakyrkan nationella enheten, Convictus, Räddningsmissionen och Stöttepelaren, avslutas pressmeddelandet.

Läs mer om 2020 års fördelning av statsbidrag till insatser för socials särskilt utsatta på mucf.se. Här finns också filmerna från de fem organisationerna.

Pressmeddelande: ”Fördelning av 60 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta” (Regeringskansliet)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS