Ny delrapport om språkcentrum

DIKKO uppmärksammar språket under rubriken ”Vi måste våga prata om språket”. Vi vill att man ska kunna diskutera och prata om vårt språk. Något vi måste göra om vi ska kunna revitalisera språket. Vill du skriva om språket kan du skriva till redaktionen@dikko.nu

Svensk romani, eller resanderomani, är ett talspråk som talas av gruppen resande. Språket har funnits i landet allt sedan de resande kom till Norden på 1500- talet. Svensk romani är ett gammalt språk som inte har ord för nymodigheter och därför använder sig av de svenska orden istället. Exempel på ord som är nya och används på svenska är ”epilepsi” och ”kylskåp”. Behovet av revitalisering för språket är stort.

Källa: isof.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Från uppdrag till etablerade språkcentrum. I en ny rapport berättar Isof om verksamheten för Nationella språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani.

Språkcentrum romani har gjort en riktad behovsinventering bland unga kale- och resanderomer. Behovsinventeringen vittnar om att språket är en viktig del av ungas identitet och att de vill gärna lära sitt språk – helst i samband med olika aktiviteter.

Välkommen till presentation av rapporten den 15 februari

Den 15 februari kl. 16–17 kommer språkcentrumen att presentera delrapporten. Presentationen sker digitalt.

Läs mer och anmäl dig här

Rapporten Språkcentrum finska, jiddisch, meänkieli och romsabi. Delredovisning december 2023Pdf, 1.3 MB. (Ku2021/02483) är en första redovisning av Isofs regeringsuppdrag att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani. I rapporten beskrivs språkcentrumens verksamhet hittills.

Språkcentrumen har etablerat sin verksamhet inom Isof, skapat arbetsprocesser såväl internt som externt samt kommit igång med en del revitaliseringsinsatser. I december 2023 hade språkcentrumen tre språkfrämjare i finska i Uppsala, fyra språkfrämjare i meänkieli varav två i Kiruna och två i Övertorneå, tre språkfrämjare i jiddisch i Stockholm och tre språkfrämjare i romska i Stockholm.

Isof arbetar med delaktighet för de nationella minoriteterna genom regelbundna samråd med språkbärarna samt genom styrgrupperna som är knutna vill varje språkcentrum. Under året har Isof också fortsatt arbetet med att ta fram indikatorer för att följa de nationella minoritetsspråkens utveckling över tid. Genom hela processen för Isof en dialog med Sametinget, som har språkcentrum för de samiska språken.

Webbplats och revitaliseringsprojekt igång

Under 2023 ha varje språkcentrum byggt upp varsin webbplats där man samlat information om minoriteternas språkliga och kulturella rättigheter, om språken samt om revitalisering. Samtliga språkcentrum har också sociala mediekanaler.

Språkcentrumen har under 2023 börjat arbeta med flera olika revitaliseringsprojekt. Samtliga projekt grundar sig på behovsinventeringen som görs löpande bland språkbärare.

Språkcentrum finska arbetar bland annat med att anpassa både den finska Lukumummi-metoden och Kulturrådets Bokstartsmaterial för sverigefinska målgrupper. Även Språkcentrum jiddisch och Språkcentrum romska håller på att ta fram Kulturrådets Bokstartsmaterial på respektive språk.

Språkcentrum jiddisch driver projektet Spelbox jiddisch där syftet är att ta fram en samling pedagogiska spel för den som vill använda jiddisch via en spelaktivitet. Spelen är tänkta att kunna användas såväl i hemmiljö som i skolundervisning, föreningsliv och i studiecirklar.

Språkcentrum meänkieli ska ta fram en utbildning för att arbeta med språkspärrar. Många kan meänkieli, men av olika anledningar använder man inte språket utanför hemmet.

Språkcentrum romani har gjort en riktad behovsinventering bland unga kale- och resanderomer. Behovsinventeringen vittnar om att språket är en viktig del av ungas identitet och att de vill gärna lära sitt språk – helst i samband med olika aktiviteter.

Du kan läsa mer om språkcentrumens projekt på sidan Nationella minoritetsspråk: Våra projekt.

Bakgrund

Sedan år 2022 driver Isof språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani. Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. Året därpå redovisade Isof ett förslag på inrättande av språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. I regleringsbrevet för 2022 fick myndigheten i uppdrag att inrätta dessa språkcentrum.

Läs mer om språkcentrumen

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS