Samtal om Förintelsen på Malmö stadsbibliotek

pexels

Malmö stadsbibliotek och Nordic Exhibitions arrangerar en samtalsserie om Förintelsen i samband med utställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.”. Berättelser från anhöriga till Förintelsens överlevare, Förintelsen av romer samt Auschwitz historia och roll som symbol är några av de ämnen som tas upp under samtalsserien, som är en del av Öppna Malmös satsning att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Den prisbelönta vandringsutställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.” öppnar den 26 maj på Malmömässan. I samband med utställningen arrangerar Malmö stadsbibliotek och utställningens arrangör i Malmö, Nordic Exhibitions, en samtalsserie för att förmedla minnen och perspektiv av Förintelsen.

Utställningen hjälper besökaren att reflektera över människans natur och hur det var i Auschwitz. I samtalsserien vill vi fördjupa dessa reflektioner ytterligare, säger Stefan Papangelis, VD på Nordic Exhibitions.Det första samtalet den 31 maj har titeln ”Så fortsätter vi att berätta om Förintelsen”. Tre medlemmar ur Berättargruppen Förintelsens efterlevande delar då berättelser från sina anhörigas upplevelser under Förintelsen.

Biblioteken är öppna och tillgängliga för alla, och är en självklar plats för att föra vidare dessa berättelser och samtal. Jag är glad över att vi kan ha det här samarbetet med Nordic Exhibitions i samband med denna historiska utställning, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Samtalsserien är även en del av Öppna Malmö, ett samlingsnamn för en rad aktiviteter inom Malmö stad med ett gemensamt syfte – att alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet, och leva i staden som jämlikar. Serien kommer att ta upp olika aspekter av Förintelsen, med samtal cirka en gång i månaden under resten av året.

Den 11 augusti berättar Pawel Sawicki, pressansvarig och utbildare på Auschwitz Memorial, om Auschwitz och hur den historiska platsens autenticitet och de bevarade föremålen blir viktigare och viktigare allt eftersom Förintelsens överlevare går ur tiden. Medan det tredje samtalet den 12 september lyfter Förintelsen av romer och personliga berättelser kopplade till den.

Utställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.” är skapad av den spanska utställningsproducenten Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum. Utställningen består av över 700 originalföremål från Auschwitz-Birkenau Memorial Museum i Polen, samt från ett 20-tal museum och institutioner över hela världen. Många av föremålen har aldrig tidigare visats för allmänheten. Mer information finns via www.auschwitz.net avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS