Migration, förflyttning, gränser och stater, studeras på Uppsala universitet

pixabay

De kommer bland annat studera hur den sociala utestängningen av romer reflekteras i romernas egna föreställningar och praktiker kring social ordning och moraliska normer, samt följer migrationsmönster, sysselsättningsbanor och nätverk för ghananska fotbollsspelare som flyttar till Sverige.

Människor har alltid förflyttat sig. Under de senaste årtiondena har människors förflyttning blivit kontroversiella eller rent av olagliga. Stater reglerar människors rörlighet genom att övervaka gränsövergångar i tid och rum, vilket gör personer och deras närvaro i det global nord olaglig eller i bästa fall tillfällig. Även när de är ”inne” förblir många kategorier av människor oönskade eller marginella, genom både strukturella och vardagliga former av exkludering. Detta tvingar människor att skapa ständigt nya former av tillhörighet.

Forskare vid institutionen undersöker vad migration och dess tillhörande frågor säger om stater, lagar och hur människor hittar sätt att övervinna exkludering på kontinuumet center-periferi. Vi studerar till exempel hur den sociala utestängningen av romer reflekteras i romernas egna föreställningar och praktiker kring social ordning och moraliska normer, samt följer migrationsmönster, sysselsättningsbanor och nätverk för ghananska fotbollsspelare som flyttar till Sverige. Ett tredje tema är konstnärligt medborgarskap, vilket innebär att studera social integration bland unga invandrare och/eller deras barn genom konstnärliga praktiker.

Forskare

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS