Nyheter/språket|Var med och nominera till Minoritetsspråkspriset 2019

Foto Linda Lundqvist

Minoritetsspråkspriset

Språkrådet delar sedan 2012 årligen ut ett pris som belöning och uppmuntran för insatser i arbetet för och med minoritetsspråk. Nu kan du nominera en resande/rom som du anser har jobbat med att bevara språket.

Med minoritetsspråk i detta sammanhang avses inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, utan alla språk förutom svenska, såväl talade som tecknade. Minoritetsspråkspriset, består av en skulptur och ett diplom och delas ut vid Språkrådsdagen.

Förra årets pris gick till Henrik Barruk. Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Språkrådsdagen

Minoritetsspråkspriset 2019

Nu är det då dags att nominera 2019 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset avses att delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort bra insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning.

Det som är viktigt att veta är att vem som helst kan föreslå en kandidat, men att pristagaren utses av en extern jury. Det är det åttonde året som priset delas ut på Språkrådsdagen den 26 april 2019.

Ladda ner nomineringsblanketten (word, 67.7 kB) på din dator, fyll i den och skicka till minoritetssprakspriset@sprakochfolkminnen.se eller Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm.

Förslag ska vara inlämnat senast måndagen den 18 februari 2019.

Tidigare pristagare

2018

Henrik Barruk fick Minoritetsspråkspriset 2018 för hans insatser för att rädda umesamiskan.

2017

Patricia Fjellgren fick årets minoritetsspråkspris för sitt glädjefulla och professionella arbete med att återuppliva de samiska språken.

2016

Minoritetsspråkspriset 2016 gick till Susanne Sznajderman-Rytz som prisas för sitt arbete med att stärka och synliggöra jiddisch. Priset delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

2015

På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet.

2014

År 2014 gick priset till Fred Taikon för hans arbete för det romska språket.

2013

År 2013 delades Minoritetsspråkspriset ut till Josette Bushell-Mingo för hennes insatser för det svenska teckenspråket inom teatervärlden.

2012

År 2012 delades Minoritetsspråkspriset ut till Kaisa Syrjänen Schaal för hennes breda engagemang för minoritetsspråken i Sverige. Läs pressmeddelandet.

Priset

Själva priset är en skulptur av glas och öländsk kalksten, är skapat av konstnären Bodil Magnusson. Skulpturen består av ett ansikte, en trädstruktur och en snäcka – en fri tolkning av olika nyckelord: skörhet och styrka hos minoritetsspråken; ett trädlikt släktskap mellan språk och människor; könsneutralitet; positiv energi; evighet.

Minoritetsspråkspriset

Vem som helst kan föreslå en kandidat sen utses pristagaren av en extern jury. Jurymedlemmar är:

  • Lennart Rohdin
  • Ivan García
  • Lena Ekberg
  • Nadja Chekhov
  • Leena Huss

Personal på Institutet för språk och folkminnen och jurymedlemmar kan inte nomineras.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu