Kultur/språket| Sagan, Valentin – Vorsnos drom

Foto Linda Lundqvist

Sagan Valentin – Vorsnos drom publiceras exklusivt i DIKKO.

Sagan är skriven med inspiration av boken Dingarens väg – Vorsnos drom som går att ladda ner i sin helhet från www.sprakochfolkminnen.se

Berättelsen handlar om Valentin som är och hälsar på sin mormor. Där umgås han med djuren och sin bästa vän Adelfina.

Sagan är utformad av Britt-Inger Hedström Lundqvist
Illustrationerna är gjorda av Linda Lundqvist
Översättningen är gjord av resande från Norrland


Valentin – Vorsnos drom
De ofrivilligt åtsidosatta

Volgan och Lisen

Pojken- tjavon: Valentin
Mormor- dejasdeja: Leontina
Flickan- tjejen: Adelfina
Hunden- jycklo: Volgan
Katten- maskran: Lisen
Grisarna- baloarna: Pigge och Gnidde.

1

Valentin bor på en bilskrot tillsammans med mormor Leontina. På gården bor hunden Volgan, katten Lisen och grisarna Pigge och Gnidde.

Valentin bodrar pre je vordipagrare ketanes ninna dejasdeja Leontina. Pre kern bodrar jycklon Volgan, maskran Lisen ta baloarna Pigge ta Gnidde.

2

Valentins mamma är lärare och pappan är bagare, de är på jobbet och arbetar.

Valentin är med mormor.

Valentins deja honkar drablano daden honkar maromengrare, kava honkar pre fackepat ta fackar.

Valentin honkar ninna dejasdeja.

3

En dag kör mormor, Valentin och hunden Volgan och plockar äpplen på ett fält.

De sitter i bilen och kör på vägen.

Je dives tradrar dejasdeja,Valentin ta jycklon Volgan ta ler pabbar pre jek nitan.

Kava beshar an vordia ta tradrar pre drommen. 

4

Det är en varm dag. Mormor tar en flaska med vatten från gårdens brunn.

De plockar en massa äpplen i stora hinkar.

Dova honkar je tatto dives. Dejasdeja ler je pava ninna pani fan kerns panikev. 

Kava ler je but pabbar an baroa kippar. 

5

Det kommer en gubbe gående, han har hatt och en käpp. Gubben skriker och svär åt dem. Mormor säger till Valentin och Volgan:

– Gå och sätt er i bilen.

Kava avar je puro jaandes, dova kammar stadia ta je kilo. Puron golar ta korsar to dova. Dejasdeja pennar to Valentin ta Volgan:

– Ja ta besha ersnos an vordia.

6

Valentin och Volgan går till bilen. De ser att gubben är arg på mormor.

Mormor tar flaskan med vatten och kastar över gubben.

Valentin ta Volgan jar to vordia. Kava dickar te puron honkar lack pre  dejasdeja.

Dejasdeja ler pavan nina pani ta tjyvrar preal puron.

7

Gubben svär inte mer.

Gubben sitter på rumpan och är rädd.

Mormor tar hinkarna med äpplen och går till bilen och de kör hem. Genom rutan ser de att gubben sitter på baken. Mormor och Valentin skrattar.

Puron korsar nane butare.

Puron beshar pre bulet ta honkar trash.

Dejasdeja ler kipparna ninna pabbar ta jar to vordia ta dova tradrar keri. Preal valingen dickar kava ta puron beshar pre bulet. Dejasdeja ta Valentin sar.

8

På vägen hem träffar de, Adelfina.

Adelfina och Valentin är vänner. De kör till gården där mormor bor.

Adelfina ser en röd sak på vägen. 

– Såg du Valentin?

Pre drommen keri trissar kava, Adelfina.

Adelfina ta Valentin honkar mala. Kava tradrar to kern doj dejasdeja bodrar.

Adelfina dickar je lollo tjack pre drommen

– Dickade diro Valentin?

9

Valentin ser inget. Adelfina ser det röda och skriker.

– Ser du inte?

Valentin dickar nane. Adelfina dickar kava lolloa ta golar.

– Dickar diro nane?

10

Den där röda saken stannar på vägen. Valentin tittar på Adelfina och säger, det är Gnidde.

-Varför är han röd frågar Adelfina?

Pigge kommer och är mera röd. Asch säger Valtentin.

– Jag målade dem lite.

Den dagen skrattade de mycket, en gubbe satt på baken och grisarna var röda.

Dova loloa tjacken stansar pre drommen. Valentin dickar pre Adelfina ta pennar, dova honkar Gnidde.

Sosti honkar dova lollo putjar Adelfina?

Pigge avar ta honkar butare lollo. Asch pennar Valentin.

– Miro siklade dova tiknot.  

Dova dives sadde dova but, je puro besha pre bulet ta baloarna honkade lollo.

11

Valentin och Adelfina är vänner, de är en familj.

Valentin ta Adelfina honkar mala, kava honkar je manusch.

En morgon gjorde Valentin mat i köket. Mormor sov länge den dagen. Han tar en kopp från köksbordet, tar mjölk i koppen och dricker mjölken och ser att det ligger saker i koppen. Valentin tar koppen från munnen och ser tänder i koppen. Han blir rädd sätter ner koppen med en smäll och går ut från köket.

Je tejsa kerade Valentin kaben an köklan. Dejasdeja dumrade durit dova divesen. Dova ler je bedda fan köklantaflan, ler tudd an beddan ta pir tudden ta dickar te dova sutar tjack an beddan. Valentin ler beddan fan mojjen ta dickar  danjar an beddan. Dova blidrar trash.beshar teli beddan ninna je dabb ta jar avri fan köklan.

12

Ute ser Valentin, Volgan och Lisen. Valentin undrar är det deras tänder? Han ropar på dem och tittar i deras munnar. Nej, deras tänder är kvar i munnen. Volgan tittar på Lisen och Lisen tittar på Volgan.

Valentin går därifrån. Volgan och Lisen tänker, har Valentin blivit knäpp?

Avri dickar Valentin Volgan ta Lisen, Valentin denkrar  honkar dova kavas danjar? Dova golar pre kava ta dickar i kavas mojjar. Tji, dovas danjar honkar pali an mojjen. Volgan dickar pre Lisen ta Lisen dickar pre Volgan. Valentin jar doj ifan.

Volgan ta Lisen denkrar, kammar Valentin blidrat bengalo?

13

Valentin funderar på tänderna hela dagen, han säger inget till Adelfina. Valentin kommer hem och frågar mormor:

– Har du sett en kopp med tänder i?

– Ja, säger mormor.

– Jag hittade dem i en kopp med mjölk.

– Vems är det frågar Valentin?

Mormor skrattar, öppnar munnen och visar tänderna i munnen, det är mina.

Valentin denkrar pre danjarna helko dives, dova pennar nane to Adelfina. Valentin avar keri ta putjar dejasdeja:

– Kammar diro dickat je bedd ninna danjar an?

Ehe, pennar dejasdeja.

– Miro latjade dova an je bedd ninna tudd.

Konn honkar kavas putjar Valentin?

Dejasdeja sar, kerar upri mojjen ta sikkar danjarna an mojjen, dova honkar miros. 

14

Den sommaren var den bästa i Valentins liv.

En dag gick han och tittade på skrotbilarna och sökte efter Lisens kattungar. Han hittar dem på sätet i en Volvo. Valentin träffar dem varje dag, blir större och större.

Dova nijal honkade dova latjoaste an Valentins jib.

Je dives jadde dova ta dickade pre pagradevordierna ta rodrade pallan Lisens maskrannuckoar. Dova latjade kava pre stammon an je Volvo. Valentin trissade dova svakko dives, dova blidra baroare ta baroare. 

15

En dag är kattungarna borta, Valentin letar hela dagen, han hittar dem inte.

När han går och sover på kvällen är han ledsen över att kattungarna är borta och att Lisen inte visar honom kattungarna.

Je dives honkar maskran nuckoarna nikli, Valentin rodrar helko divesen, dova latjar dova nane.

Karna dova jar ta dumrar pre belven honkar dova tugalo preal te maskran nuckoana honkar nikli ta te Lisen nane sikkar dova maskran nuckoarna.

16

Den sommaren cyklar Valentin mycket på en gammal cykel.

Valentins ben är lite korta, han tar en hink till hjälp när han går upp på cykeln.

Dova nijal prastar valentin but pre je purano prasta.

Valentins piroar honkar tiknoa, dova lear je kippar to hilpra karna dova jar apri pre prastan.

17

Under hela sommaren målar Valentin en bil. Nederdelen är röd, liknar Pigge och Gnidde.

Valentin målar taket, hans armar är korta, han sätter en trädbit på målarsaken och målar.

Teli helko nijal siklade Valentin  je vordi. Telitjack honkar lolo, siklo Pigge ta Gnidde.

Valentin siklar streklan, dovas musslingar honkar tiknoa, dova beshar je rukkbecka pre siklartjacken ta siklar  

18

Pigge och Gniddes röda färg är inte kvar, de har blivit vita, likadan färg är det på bilens tak. Det regnade flera dagar.  

Pigge och Gnidde blir svarta, de badade i smutsigt vatten.

Pigge ta Gniddes lollo sikel honkar nane pali, kava kammar blidrat perno, savrige sikel honkar kava pre vordians streklan.

Kava brisa but divesar.

Pigge ta Gnidde blidrade  kaloa, dova nanda an fulanot pani.

19

Valentin har ett tält.

Där har Valentin alla fina saker. En lampa, en sten och en såg. Han har till och med en spegel från en T-ford. Många saker har Valentin i tältet.

Valentin kammar jek sergan

Doj kammar Valentin sassaro latjoa tjack. Je momali, je barr ta je rambana. Dova kammar to ta ninna je  glinda fann je t-ford. But  tjack kammar Valentin an sergan.  

20

Valentin leta efter kattungarna hela dagarna, efter tre dagar hittar han dem under ett täcke inne i en Volvo. Det var Lisen som lagt dem där.

Valentin dansar och sjunger en sång på romani i ren glädje.

Valentin rodrar pallan maskrannuckorna helko divesarna, pallan trin divesar latjar dova dova teli jek sargan andri an je Volvo. Kava honkar Lisen tjackes sutat dova doj.

Valentin kellar  ta giar je giapa pre romani an jujano loshanopa.

21

Som allt roligt går sommaren fort och mamma och pappa kommer.

Valentin går och säger vi ses och hörs till allt och alla. Han går till skogen och säger, ses och hörs till alla i skogen. Han sitter i skogen och känner lukten från skogen och tänker att det här är den bästa sommaren på länge.

Tjackes sass loschanopa jar nijalen sigt ta deja ta daden avar.

Valentin jar ta pennar vorsnos dickas ta sjunnas to sass ta sassaro. Dova jar to veshen ta pennar, dickas ta sjunnas to sassaro an veshen. Dova beshar an veshen och prinjar kandrepat fan veshen ta denkrar te kava kej honkar dova latjoaste nijal pre durit. 

22

Han går på skrotgården och ser på allt som ligger där, stora och små saker. Vi hörs, säger Valentin till Volgan och Lisen och går till bilen.

Valentin gråter lite.

Mormor kommer till honom, ger Valentin en kram och en liten korg. Mormor säger att han inte får öppna den på en gång. Vänta tills du räknat till tio.

Dova jar pre vordikern ta dickar pre sass tjackes sutar doj, baroa ta tiknoa tjack. Vorsnos sjunnas, pennar valentin to Volgan ta Lisen och jar to vordia.

Valentin råvar tiknot.

Dejasdeja avar to dova, dockar Valentin je chal ta je tikno korba. Dejasdeja pennar te dova nane backro kera upri dova pre je volta. Bidra to diro jinnat to desch.

23
Volvo

Pappa kör och Valentin räknar till tio, efter tio skyndar Valentin att ta bort duken från korgen. Valentin skriker och dansar.

Mormor har gett Valentin en kattunge som är svart och vit med lite rött på baken. Han döper den till Volvo samma namn som bilen katten hittades i.

Daden tradrar ta Valentin jinnar to desch, pallan desch sigrar Valentin te le nikli diklon fan korban. Valentin golar ta kellar.

Dejasdeja kammar dockat Valentin je maskran nucko tjackes honkar kalo ta perno  ninna tiknot lollot pre bulet. Dova bolippar dova to Volvo savrige lav tjackes vordia  maskran latjades an.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Bloggen #Essentiellt