Kultur

RKFKT samlar in romska berättelser

Föreningen romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans samlar in romska berättelser (både genom träffar och digitalt) från romer själva. Det kan vara en kort eller lång berättelse ur livet eller en fiktiv berättelse som är […]

Kultur

Kultur/språket| Sagan, Valentin – Vorsnos drom

Sagan Valentin – Vorsnos drom publiceras exklusivt i DIKKO. Sagan är skriven med inspiration av boken Dingarens väg – Vorsnos drom som går att ladda ner i sin helhet från www.sprakochfolkminnen.se Berättelsen handlar om Valentin […]