Agenda Kunst og håndverk : Reisande; tilhøyrande

Foto Bernd Janusch

Fredagen den FREDAG KL. 09:30–15:30

Evenemang av Agenda Kunst og Håndverk

Kunstnernes Hus

Längd: 6 h

Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Agenda Kunst og håndverk; Reisande, tilhøyrande
Fredag 25.11.22 kl. 09:30-15:30
Kunstnernes Hus Kino
Gratis og åpent for alle.
Seminaret vil være på norsk.

I denne utgåva av Agenda ynskjer me å gje eit innblikk inn i rom- og romanifolk/taterkultur, historie og samtid, ikkje som da ei historisk hending eller noko som har vore, men som ein levande del av vår samtid og kultur.

Seminarrekka er eit samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstnernes Hus.

Meir om seminaret
Eit av mine fyrste inntrykk av, og innblikk i, historia kring Tatarar i Noreg var Vibekke Løkkeberg sin dokumentar i Vindu mot vår Tid frå 1973, der ho avdekka og viste forholda ved Svanviken arbeidskoloni, drevet og initiert av Norsk Misjon. Dokumentaren som i sin tid skapte furore grunnet behandlinga av Tatarane vart utsatt for ved Svanviken viste ein del av norsk historie, og samtid, som eg heilt ærlig var ubevisst om. Og i Noreg har me fem nasjonale minioritetar, då definert som grupper med ei langvarig nasjonal tilknytting historisk, kulturelt og sosialt. I Noreg er romer og romanifolk/tatere sammen med kvener/norskfinnar, jødar og skogfinnar dei fem gruppene som er definert som Nasjonale minioritetar, annarkjent og beskytta av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar og Minoritetsspråkpakta. Og i denne Agendaen ynskjer me å gje eit innblikk inn i romer- og romanifolk/taterkultur, historie og samtid, ikkje som da ei historisk hending eller noko som har vore, men som ein levande del av vår samtid og kultur.

Norge i dag, eller verda som så, kan virke som ein ganske komplisert stad. Hendingar og historiar strøymer mot deg i ei uendeleg line, frå alle kantar. Der ein kan undre seg korleis ein skal forstå alt det som kjem mot ein. Men, det er ikkje alltid slik at me skal forstå alt det samtiden er, men kanskje heller gje ein openskap for å la den vera det den er, samtale om det, og samstundes sjå lengre tilbake for å forstå korleis me endte opp der me er no.

I vår samtid har det vore mykje diskusjon kring historie, korleis den har vorten skreven, og korleis den burde representerast i samtiden. Og det må hevast over ei kvar tvil at å vise kompleksiteten i historia vil gje oss eit betre innblikk i samtida. Det er ei logisk slutning som er vanskeleg, om ikkje umogleg å motbevisa.

Denne Agendaen er ei byrjing, ei byrjing på å forstå kompleksiteten av kulturane kring oss, den er ikkje i sin form og innhald utfyllande til kvar ein ende, men det er igjen også vårt ansvar å byrja ein stad, å sjå, forstå, og lære oss sjølv om den verda me lev i. For historiske hendelser kan bli samtidige realiteter. Men i samtida har me moglegskapen til å manifistera ei samlande kraft, som kan favne om, ikkje kun ein ting, men la kompleksiteten av kulturar, gruppar og samtidige utrykk eksistere saman i ein kontinuerlig sameksistens. Der me kan lytta, samtala og finne vakkerdomen i det mangfaldet me lever i.

Program
09:30 Velkomstkaffe

10:00 Velkommen ved Marius Moldvær

10:15 – 11:00 Hanna Gjelten Hattrem – Romani (selv)representasjon: en egendefinert identitetsbygging gjennom kunst

11:15 – 12:15 Elin Thomasson og Angelica Ström – om Rosa Taikon (1926-2017)

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Lillan Støen og Holger Gustavsen

14:00 – 14:45 Elias Akselsen

15:00 – 15:30 Q&A

Bidragsytarar
Elias Akselsen, født 27. september 1947, er en norsk vokalist og tradisjonsformidler, kjent fra flere plateutgivelser, og en av Norges mest kjente kulturbærere fra Romani/taterbefolkningen.

Holger Gustavsen, født 24. september 1964. Leder for Taternes Landsforening siden 2005. Han har også vært styreleder for Stiftelsen Romanifolket/taternes Kulturfond og var med i utvalget bak NOU 2015:7 – Assimilering og motstand.

Lillan Støen, født 2. mars 1969. Sekretær for Taternes Landsforening siden 2007, Nestleder for Innlandet fylkeskommunes flerkulturelle råd, medlem i Likestillingsrådet i Bufdir, medlem i nasjonalt antirasistisk nettverk og medlem i faggruppen hos Kulturrådet for den kollektive oppreisningen for Romanifolket/taterne.

Rosa Taikon (1926-2017) var en av Sveriges fremste sølvsmeder. Genom sitt experimentella arbetssätt och djärva formspråk förnyade hon både den romska hantverkstraditionen och det moderna konsthantverket i Sverige. Tillsammans med systern Katarina Taikon blev hon dessutom en av sin generations mest profilerade samhällsdebattörer. Systrarnas opinionsarbete var av stor betydelse för den grupp vi idag kallar romer – en av Sveriges nationella minoriteter. Efter Rosa Taikons bortgång 2017 donerades hennes kvarlåtenskap till Hälsinglands museum.

Elin Thomasson är kulturvetare och intendent för de nationella minoriteternas kulturarv vid Hälsinglands museum. Som producent för Hälsinglands museums basutställning Rosa Taikon – konsten och kampen, är hon idag museets sakkunniga gällande Rosa Taikons konstnärskap.

Angelica Ström er spesialpedagog og datter til forfatteren Katarina Taikon. Sammen med sin tante, Rosa Taikon, jobbet hun i flere år med smykkeutstillinger og programvirksomhet.

Hanna Gjelten Hattrem jobber som kunstkritiker, og som studiekonsulent på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har blant annet jobbet som arkeolog for Kulturhistorisk Museum i Oslo, for European Cultural Foundation i Amsterdam, og drevet eget galleri London. Siden 2015 har hun samarbeidet med diverse kunst- og kulturorganisasjoner i Veliko Tarnovo, Bulgaria. Hun har master i kulturanalyse fra Universitetet i Amsterdam, og bachelor i kunsthistorie og arkeologi fra School of Oriental and African Studies i London.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS