PRESSMEDDELANDE FRÅN ”NÄTVERKET MOT ANTIZIGANISM” 

”Uteslutningen av romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel” 

Det nybildade Nätverket mot antiziganism, som består av romska intellektuella och forskare på enheten för Kritiska romska studier vid Södertörns högskola uppmanar den svenska regeringen att inkludera romer i begreppet Förintelsen. 

Skrivelsen är ett svar på regeringskansliets begäran om synpunkter på hur Sverige ska agera under sitt stundande ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). I nätverkets skrivelse, som är undertecknat av Bagir Kwiek, Sunita Memetovic, Jan Selling, Solvor Lauritzen, Hans Caldaras och Soraya Post påpekas att de löften som ställdes ut i samband med Malmö-forumet i höstas har svikits. Ett återkommande drag är att antiziganism nämns i allmänna ordalag, men försvinner i den praktiska politiken. Ett tecken på det är att Förintelsen av romer och antiziganism överhuvudtaget inte nämns i samband med fördelningen av de 60 miljoner kronor i forskningsmedel som utlovades vid Malmö-forumet.

Nätverket skriver:  

”Den hierarkisering mellan olika grupper som sker genom uteslutningen av Romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel. Ur regeringens handlingar framkommer att det leder till en nedprioritering av kampen mot antiziganism och en ensidig fördelning av forskningsmedel till den judiska Förintelsen och antisemitism. Därför bör Sverige under sitt ordförandeskap för IHRA begära omprövning av Stockholms-deklarationen alternativt lämna deklarationen.” 

Nätverket menar också att Sverige borde verka för att riva upp IHRA:s arbetsdefinition om antiziganism ”som påstår att ”anti-romsk diskriminering” är ett synonymt begrepp är oacceptabel, eftersom den förminskar antiziganism.” 

Mot denna bakgrund reagerar Nätverket starkt mot att regeringen i samband med inkluderingsstrategin och gentemot EU hänvisar till IHRA och Malmö-Forumet som svenska åtgärder mot antiziganism, ”eftersom utställda löften till Romer och angående antiziganism visat sig vara tomma ord”. 

Nätverket mot antiziganism kritiserar också regeringens och statliga myndigheters sätt att utse romsk representation vid samråd med romska civilsamhället, eftersom legitimiteten och representativiteten kan ifrågasättas. För att bredda perspektiven erbjuder sig nu Nätverket mot antiziganism att vara dialogpartner i frågor som rör Förintelsen av romer och antiziganism. 

Nätverkets synpunkter har fått stöd av flera Romska organisationer som bland annat representerar Förintelseöverlevare och deras efterkommande. I en uttalande skriver föreningarna Fusion, Trajosko Drom, Romani Chercha samt Bagir Kwiek och Bernt Hermele:  

Vi vill härmed ställa oss bakom de kraven som nätverket framför i frågan om antiziganism och uteslutningen av Romer från ordet Förintelsen. Det är otroligt att Sverige som enda landet i Europa vägrar att acceptera Romerna som en del av Förintelsens offer trots att även Tyskland erkänner att Romerna var en del av nazismens offer i den slutliga lösningen. Detta är en skam för vårt land och vi ställer oss helt och fullt ut bakom nätverkets krav. 

Vi som står bakom detta krav består av Romska organisationer i Göteborg där både Romska överlevande av Förintelsen finns med samt andra och tredje generationens överlevande, vi kommer aldrig att acceptera att man förminskar eller förvanskar vårt lidande under den Romska Förintelsen”. Uttalandet har även fått stöd av föreningarna Socialistisk politik och , Stellas ord och Kultur. 

Sverige inleder sitt ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance 1 mars och det pågår ett år framåt. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS