Nätverket mot antiziganism

Nätverk mot antiziganism har funnits löst sammansatt i drygt två år. Inför och under Malmökonferensen var medlemmar i nätverket mycket aktiva och lyckades delvis påverka och ändra den redan satta agendan. Tidigare har nätverket gått ut med ett pressmeddelande där de anser att ”Uteslutningen av romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel”. Skillnaden mot för tidigare är att nätverket nu har organiserat sig och skapat en tydlig struktur.

Nätverket mot antiziganism

Bakgrund

Regeringen och myndigheterna väljer själva idag vilka romska individer som de samråder med. Det kan därför inte uteslutas att nya, väsentliga och nödvändiga perspektiv kan och har förmodligen missats. Nätverket vill tillvarata Romers intressen och läka de brister som pågått i flera decennier och har därför skapat ett nationellt nätverk av människor som jobbar med frågor som berör Romer.

Syfte

Syftet med nätverket är att vara en tillgång och en självklar part för regeringen och myndigheter.

  • Nätverket kommer att bevaka och närvara vid möten som berör den nationella minoriteten Romer och deras intressefrågor.
  • Nätverket ska skapa opinion och främja utveckling av romsk inkludering på alla samhällsnivåer.
  • Nätverk ska bistå samhällsinstitutionerna med kunskap om hur antiziganism verkar på individuell, strukturell och diskursiv nivå.

En av huvudfrågorna som nätverket kommer att arbeta med är att främja kunskap om Förintelsen av Romer och motarbeta antiziganism.

  • Nätverket är byggt på jämlikhet och jämställdhet och tar avstånd från all antiziganism, antisemitism och alla andra former av rasism samt homofobi.
  • Nätverket tar avstånd från alla yttringar av intolerans och diskriminering.
  • Nätverket arbetar för mänskliga rättigheter.

Utförande

Nätverket kommer att skapa opinion genom att skriva artiklar, främja forskning och ha dialog med myndigheter och regeringen. Huvudfrågan om Förintelsen av Romer och antiziganismen sträcker sig bortom Sveriges gränser. Därför ska nätverket samarbeta internationellt med intresseorganisationer för mänskliga rättigheter.

Arbetsuppgifterna fördelas mellan samtliga personer som är delaktiga i nätverket. Nätverket träffas en gång i månaden och vid behov kan extra möte påkallas. Samtliga medlemmar i nätverket har en röst och det krävs majoritet för att fatta beslut. Ingen i nätverket agerar utifrån eget intresse och måste följa de beslut som fastslagits. Nätverket utser vilka som ska delta vid dialogmötena och vad nätverkets medlemmar ska framföra. Nätverket är byggt på transparens och har inga partipolitiska eller religiösa intressen.

Varje enskild medlem medverkar utifrån sin kompetens, erfarenhet och värderingar. Nätverket prioriterar inte utifrån etnicitet, ålder eller kön.

Nätverket mot antiziganism nås genom följande kontaktuppgifter:
sunita@ehlaw.se
073-051 26 80

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Natverket-mot-antisziganismLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS