Paulina Brandbergs anförande vid minnesceremoni med anledning av Förintelsens minnesdag

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Eric Ericsonhallen, Stockholm, den 27 januari 2023.

Det talade ordet gäller.

Ers kungliga höghet, herr talman, överlevande, mina damer och herrar, jag är ödmjuk inför att få tala till er denna betydelsefulla dag.

I dag hedrar vi minnet av alla de judar som mördades under Förintelsen, alla de romer som mördades i ett ofta bortglömt folkmord och alla andra som av olika skäl, fängslades och mördades under Nazitysklands fasansfulla förföljelser.

Men vårt arbete för att säkerställa minnet av Förintelsen, alla dagar, får aldrig stanna vid enbart hågkomst. Eller vid att se till att det aldrig händer igen. Vårt ansvar sträcker sig längre än så. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att judar, romer och andra som tillhör en minoritet i vårt land kan våga vara öppna med sin identitet, oavsett sammanhang och i livets alla skeden.

Brandbomber mot synagogor. Judiska elever som trakasseras i skolan. Antisemitiska konspirationsteorier på nätet. Hakkors i offentliga miljöer. Antisemitism fortsätter att drabba såväl individer som samhället i stort.

Spridningen av antisemitism, särskilt på nätet, i spåren av pandemin och Rysslands aggression mot Ukraina visar hur djupt rotad antisemitismen är i vårt samhälle och hur den tar sig olika uttryck beroende på hur vår omvärld ser ut.

Även antiziganismen i samhället fortsätter att kringskära många romers möjligheter i livet.

Hot och hat mot de som uppfattas som annorlunda, främmande, eller mot de som står upp för deras rättigheter är i dag verklighet och riskerar att undergräva vår demokrati. Att bemöta och motverka detta är en uppgift för oss alla. Varje människa har ett personligt ansvar, liksom ansvaret också är vårt gemensamma.

Därför måste arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism drivas vidare med all kraft.

Mycket av arbetet måste börja med barn och unga. Därför blir skolans demokratifrämjande uppdrag så viktigt. Regeringen stödjer också insatser för att stärka lärare i deras undervisning om Förintelsen och antisemitism liksom genomförande av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

Forum för levande historia har i tjugo års tid arbetat med dessa frågor och fortsätter sitt viktiga arbete att främja demokrati med utgångspunkt i kunskap om Förintelsen och andra brott mot mänskligheten.

Det behövs ett aktivt strategiskt arbete med att förbättra förutsättningarna för den judiska minoriteten att leva ett judiskt liv i Sverige. Just nu arbetar en utredning intensivt för att i slutet av året återkomma med förslag om en nationell strategi för att stärka judiskt liv.

I egenskap av ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance har Sverige följt upp de åtaganden som deltagarna presenterade vid Malmöforumet 2021 (Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism). Att öka kunskapen om folkmordet på romer och arbete mot antiziganism har varit en viktig del av ordförandeskapets aktiviteter.

Förintelsen är en del av Sveriges historia. Berättelser, vittnesmål, föremål och platser kopplade till Förintelsen finns i hela Sverige. Sedan i juni förra året finns nu också ett museum i Sverige som har ett nationellt ansvar att systematiskt samla föremål, dokument och annat material som belyser Förintelsens historiska sammanhang, däribland vittnesmål från överlevande.

I centrum för arbetet med att öka och sprida kunskapen om Förintelsen står just de överlevande som under så många år har orkat bidra med ofta outhärdliga berättelser. Jag vill tacka er som ständigt påminner oss om det förflutnas fasor, som fortsätter berätta även om det måste göra ont att väcka minnen till liv. Tacka er som deltar här i dag, på andra platser runt om i landet men också de som inte längre finns ibland oss. Det är med stor saknad vi bland annat minns Emerich Roth och Hedi Fried som gick ur tiden förra året.

Erfarenheterna och kunskaperna från hela den judiska gruppen och det civila samhällets engagemang är av avgörande betydelse i alla våra ansträngningar för att bekämpa antisemitism och alla former av rasism och intolerans.

Vi ska inte underskatta de krafter som vill undergräva demokratin i vårt samhälle men inte heller de krafter som gör motstånd.

Vi har ett stort ansvar att se till att vittnesmål från det förflutna och från idag förs vidare och att vi agerar utifrån den kunskap som finns.

Tillsammans är vi fast beslutna att bryta antisemitismens historiska kedja och trycka tillbaka antiziganismen och alla andra former av rasism och fientlighet i vårt samhälle.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS