Tiia Ojala: Projektledare för Skolverkets Uppdrag om Romsk Modersmålsundervisning

Det är intressant att lyssna, till Romano Radios reportage, om Förlaget Con Lingua, Tiia Ojala och arbetet med modersmålsundervisning på sju romska dialekter. Ett förlag som ska skapa skolmaterial till de resande och romsk eleverna och där Bagir Kwiek har fått ett uppdrag.

Källa: Radio Romano och magasin DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

DIKKO blev nyfiken på vilka det var som vunnit upphandlingen och gick ut för att söka på förlag Con lingua eftersom de har fått Skolverkets uppdrag att producera böcker för modersmålsundervisning på sju romska dialekter. Förlag Con lingua har ingen hemsida, däremot så har Tiia Ojala en hemsida där det står att hon är:

En driven entreprenör, en engagerad föreläsare och en produktiv läromedelsförfattare. Men framför allt är jag lärare samt en medmänniska som aldrig är rädd när något känns rätt i hjärtat. Med cirka 30 läromedel, två iOS-applikationer, närmare 400 uppdrag som föreläsare och lärarfortbildare samt med en digital utbildningsplattform i bagaget känner jag mig ödmjuk och tacksam, men inte tillfredsställd.

När DIKKO ringer upp Tiia Ojala för att ställa några frågor berättar hon att:
– Det är nytt för mig att vara förlag. Men jag har lång erfarenhet av att ge ut böcker och har varit i processerna med andra förlag.
På frågan om hemsidan svarar Tiia Ojala att:
– förlag Con lingua kommer skaffa sig en hemsida när vi närmar oss boksläpp där man kan köpa läromedlet.

Tiia Ojala berättade under vårt samtal att inga romska förlag hade lämnat in någon ansökan för upphandlingen av romani chib. Däremot så hade Con lingua lämnat in ansökningar för meänkieli och jiddisch. Vilket Bagir Kwiek såg och han frågade då henne om inte hon kunde ta på sig att göra läromedel för romani också.

Projektet med de nya skolböcker på de sju romska dialekterna kommer kosta över 11 miljoner kronor. En summa som är fördelat på de fyra år som projektet kommer pågå.

Fotograf: Susanne Kronholm

Bagir Kwiek har fått ett uppdrag som handlar om att se över den kulturella och språkliga anpassning av materialet som krävs innan det ska ges ut och ska hjälpa till med att hitta de som ska översätta de sju varieteterna. Bagir Kwiek har tidigare, bland annat, varit Läsambassadör på Kulturrådet och samordnare för det romska biblioteket i Malmö.

– Jag är så glad att Con lingua tog på sig att göra läromedlet så att våra romska barn får ett material att jobba med som kommer främja språkinlärningen, säger Bagir Kwiek till DIKKO.

Lyssna på Radio Romanos intervju

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS