#Reportage| Romska rådet Borås

november 8, 2018 0

Robert Simonovic är samordnare och brobyggare för romsk inkludering i Borås stad sen den 10 april 2017. Han arbetar på Arbetslivsförvaltningen, integration och nationella minoriteter. […]

#Nyheter| Minoritetslagstiftningen

november 8, 2018 0

I lagrådsremissen lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i minoritetslagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella […]

DIKKO

november 8, 2018 0

DIKKO/Dik Manusch – Se Människan. Syftet med tidningen är att förmedla ett resande/romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida kunskap om minoriteten romer. DIKKO kommer utifrån […]