Kultur

Jens Stelius Lundberg: Alfa och omega

Bortom allt bekant,Skola vi resa,Det äro kallt,Önskar samspela. I det möjligas utkant,Vill jag leva,Ett liv så pikant,Önskar du dela. Du är parant,Vi bliva sena,Jag är ers aspirantBegrip vad jag mena. Var min proviant,Hungrig jag treva,Bliva […]