8 april Romers internationella dag

Foto Linda Lundqvist

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Resande/Romer har inget land som de kan kalla sitt. Men trots att Resande/Romer är ett splittrat folk som bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enats kring. En av dessa symboler är den Romska internationella dagen som firas den 8 april runt om i världen.

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Med allt som händer i Europa känns dagen otroligt viktig

Det blir en dag till eftertanke och en dag för att solidarisera oss med alla Romanifolk runt om i världen.

I Sverige har Romanifolk funnits i Sverige sedan 1500- talet. Det bor idag mellan 50.000 – 100 000 Resande och Romer i Sverige som har delats in i fem grupper:

Resande/resandefolket som var den grupp som kom till Sverige under 1500- talet och utgör största gruppen, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och minoriteten romer tillhör en av de fem nationella minoriteterna som Sverige har.

Konferens 1971 handlade om Romanifolkens framtid

Den 7-12 april 1971 samlades representanter från fjorton olika länder tillsammans med Indiens delegation, Världskyrkorådet och representanter från forna Sovjetunionen i London för att prata om Romanifolkens framtid. Under mötet omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union (IRU) och det beslutade att den 8 april skulle vara Romanifolkens internationella dag (nationaldag).

Vid kongressen beslutades det också om flaggan och utformningen av den. De blågröna färgerna i flaggan hade redan antagits vid en kongress i Bukarest 1933 men för att understryka Romanifolkens historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien samt Romanifolkens framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden. Vid kongressen antogs även en nationalhymn Gelem, gelem (Jag har vandrat). Melodin är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic.

Dagen firas av allt fler runt om i Sverige och världen

I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under åren efter det har firandet spridits och tilltagit. Idag firas 8 april i mer än fyrtio länder samtidigt med olika teman och aktiviteter. En del har ljuständning, medan andra planterar träd samt minnesceremonier för Resande och Romer som fallit offer för antizigansistiska övergrepp. Man har även lagt ned blommor i olika levande vattendrag. I Romanifolkens traditionen, liksom i många kulturer, symboliserar vatten renhet och helande.

I Sverige har fler och fler kommuner beslutat att hissa flaggan den 8 april för att visa sin respekt för minoriteten romer. Ett beslut som hedrar dessa kommuner som visar vägen för de som inte gör det.

8 april är en viktig dag för Resande och Romers olika grupper och länder. En dag med såväl glädje med skratt som sorg med tårar skapar en påtaglig stämning. År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som Romanifolkens transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är Romanifolkens hemland.


redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS