Nyheter

Europeiskt antirasismmötet 2022

Den 21 mars 2022 anordnade kommissionen det europeiska toppmötet mot rasism 2022 med stöd av ARDI Intergroup av Europaparlamentet och Europarådets Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI/CoE) med deltagande av civilsamhället, jämställdhetsorgan och gräsrotsorganisationer. I år lyftes […]

Nyheter

Rasism på internet ska kartläggas

Regeringen har beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och […]