Nyheter

Kulturdepartementets delar i statens budget

Kulturdepartementet ansvarar för beredning av de delar som bland annat rör kultur, medier, demokrati, civila samhället, nationella minoriteter och trossamfund. Kulturdepartementet ansvarar för följande områden: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och […]

Nyheter

“Möte med romani” tar upp romani krisi

Bland vissa romska grupper tillämpas det ifrågasatta rättsskipningssystemet krisi. I SVT:s program “Möte med romani” reds några av begreppen kring företeelsen ut. Att det är kontroversiellt bekräftas av att en medarbetare på en romsk redaktion hotades till livet efter en publicering.  Britt-Inger Hedström Lundqvist […]