Nyheter

Regeringen stärker arbetet mot rasism

Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges […]

Nyheter

Förslag på äldreomsorgslag överlämnades

Den särskilda utredaren Olivia Wigzell överlämnade förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll, och skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Ladda ner: Presentation från pressträffen (pdf 292 kB) Pressmeddelande […]