”De resandes kulturarv” Dokumentation av gruppen resanderomer

Av Johan Johansson - https://digitaltmuseum.se/011014346875/vandringsfolk-i-bohuslan, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88985139

Den resande/romska historien i Sverige är en naturlig del av den svenska berättelsen. Frantzwagner Sällskapet har genomfört ett projekt med stöd av Riksantikvarieämbetet för att lyfta en till stor del okänd historia. Syftet har varit att genom konkreta exempel synliggöra det svenskromska kulturarvet med fokus på gruppen resanderomer, från 1600-talet och framåt.

INNEHÅLL
Inledning 3
Hantverk, hantverkare, yrken, näringar och handelsvaror 6
Musik och musiker 107
Platser och ortsnamn med koppling till resande 116
Dokument, avbildningar, fotografier och tryckta skrifter 164
Övrigt 182

Läs hela Dokumentationen ”De resandes kulturarv”

Frantzwagner Sällskapet tar tacksamt emot tips och bidrag som kan komplettera denna dokumentation.
Kontakt: historia@frantzwagner.org

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61