Debatt | Ewa Bertz (L) replikerar Dusan Marinkovics debattartikel

Ewa Bertz (L), Kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter, Ordförande i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Ewa Bertz (L), Kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter, Ordförande i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter | Foto: Christoffer Karlsson

I en debattartikel publicerad 15/2 framför Dusan Marinkovic, enligt Eva Bertz (L), en del missuppfattningar gällande Forum för demokrati och mänskliga rättigheter som hon nu vill klara ut via en insänd replik.

Dusan Marinkovics debattartikel: Forum för mänskliga rättigheter och demokrati – Malmö stad

REPLIK:

Den 19 december 2019 togs ett enhälligt beslut i Malmös kommunfullmäktige att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet med forumet är att skapa dialoggrupper där politikerna kan lyssna på Malmöbor med olika erfarenheter och ta del av Malmöbornas egna upplevelser och perspektiv. Inledningsvis ska forumet träffa ungdomar som idag inte har tillgång till så många andra kanaler för att göra sin röst hörd. Vid forumets första träff var alla överens om att området hatbrott var det man skulle börja med. Gruppen utgick från BRÅS rapport kring hatbrott och bildade utifrån det följande sju dialoggrupper:

  • Judiska
  • Muslimska
  • Romska
  • Afrosvenska
  • HBTQ+
  • Kristna
  • Unga malmöbors syn på hatbrottssituationen.

De politiska representanterna i forumet är valda av sina egna partier och har ansvar för att lyssna in vilka problem och möjliga åtgärder som kommer fram i dialoggrupperna. Medborgare som upplever att politikerna inte har lyssnat på dem har i nästa demokratiska val möjligheten att utkräva ansvar genom att gå och rösta. Alla myndiga medborgare har dessutom rätt att själva ställa upp i valet och få samma demokratiskt grundade inflytande. Av den anledningen finns det ett inbyggt intresse i forumet och politiken av att lyssna på medborgarna och komma med konkreta åtgärder och lösningar; det är så den representativa demokratin fungerar. Tack vare dialoggrupperna som inrättas av forumet får fler röster chans att komma till tals.

Jag som kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter är därför glad över att vi med Forumet får ett nytt sätt för politiken att arbeta utifrån den representativa demokratin.  Forumet flyttar politiken närmare medborgarna och ser till att vi kan få breda politiska förslag med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Att det är nytt bidrar säkert till att det kan uppfattas som flummigt, särskilt eftersom det inte Forumet är inte lika stelbent som andra demokratiska församlingar samt att Forumet och har en direkt koppling till den representativa demokratin. Det medför däremot att forumet i större utsträckning kan lyssna in dialoggrupperna och samhället. Forumet har bland annat också möjligheten att träffa fler dialoggrupper och ändra forumets fokusområde. På så sätt har forumet en tydlig målbild och en genomtänkt process kopplad till ett tydligt ansvarsutkrävande vilket gör att forumet blir mer konkret än någonsin. Forumet har sedan också alltid möjlighet att föra vidare de förslag, idéer eller tankar som kommit fram vid dialogmötena vidare till nämnder och kommunstyrelsen.

Idag är det endast den romska gruppen, där Dusan Marinkovic själv sitter med, som har en direktkontakt med kommunens styrande genom det romska rådet och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Nu öppnas möjligheten för fler att få den kontakten vilket jag hoppas att inte hoppas att någon kan ha något emot.

När det gäller falafel så är det rätt att jag i stunden fick för mig att det var kött i falafel. Men då jag alltid är öppen för nya insikter, erfarenheter och lärdomar praktiserade jag på en falafelrestaurang och lärde mig allt möjligt om en av Malmös nationalrätter.

Ewa Bertz (L),
Kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter,
Ordförande i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter


Dikko Malmö
malmo@dikko.nu