Drabbrikan nr 19 är publicerad

Latcho kurrko-dives kammle mala!
Palle hunkar dó tchiro forr je nevo nummer fonn Drabbrikan. Drabbla’n pre www.drabbrikan.se
Dre kavva drabbrika hunkar te drabbla palla:
Nevopan
Bo Lindwall ranndrar palla romano-manusch tella dova purano tchiro – Hur såg de resande ut och vad hade de på sig?
Resande på Netflix fonn Dennis Avorin, kai ninna har ranndrat artikeln — Varför lämnade romanifolken Bysans?
Irländska resande och deras språk ranndlo fonn Peter Bakker
Arvid Bergman jar vidder an mé si jefftato kotta fonn siro systematiska dikkepa pre ”tattarinventeringen” pre 40-talet. Ninna ranndra lo palla lavet  ”skojare” kai harrga aschade je synonym to laven ”tattare” å ”zigenare”.
Hans Gyllenbäck-Berg ranndrar palla Jukklon — de resandes bästa vän.
Sebastian Casinge sikkrar tchakkes jibben motte ascha forr marre manuscha pre 1840-talet dre ranndrepan — Ett hästbyte med olyckliga följder
Dre artikelserien Vad är romanispråket? ranndrar mander soles palla artikeln Hemliga språk fonn 1910.
Forr lejst delar menn domenne sassaren kai dokkat mennde lovengro hasstrepa pre Swishen forr Drabbrikan je baro PAKKREPA.
Forr styrelsen,
Jon PetterssonGod söndag kära vänner!
Återigen är det tid för ett nytt nummer av Drabbrikan. Läs den på www.drabbrikan.se
I detta nummer finns att läsa om:
Nevopan — Nyheter
Hur såg de resande ut och vad hade de på sig? av Bo Lindwall
Resande på Netflix av Dennis Avorin, som även skrivit artikeln Varför lämnade romanifolken Bysans?
Peter Bakker skriver om Irländska resande och deras språk.
Arvid Bergman forsätter med den sjunde delen av sin systematiska genomgång av 40-talets ”tattarinventering”. Utöver detta skriver han om begreppet ”skojare” som länge var en synonym till ”tattare” och ”zigenare”.
Hans Gyllenbäck-Berg skriver om Jukklon — de resandes bästa vän.
Sebastian Casinge lyfter fram ögonblicksbilder som visar hur livet för en resandefamilj på 1840-talet kunde vara i — Ett hästbyte med olyckliga följder
I artikelserien Vad är romanispråket? skriver Jon Pettersson om artikeln Hemliga språk från 1910.
Till sist vill vi rikta ett stort TACK till alla Er som så frikostigt stödjer vårt arbete med Drabbrikan med Era Swish-inbetalningar.
Å styrelsens vägnar,
Jon Pettersson


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS