Hälsinglands Museum är Årets Arkiv 2022

Foto Peter Hoelstad

Utmärkelsen Årets arkiv 2022 har tilldelats Hälsinglands museum för arbetet med Rosa Taikons kvarlåtenskap. Utmärkelsen delades ut i samband med Arkivforum på Filmhuset i Stockholm den 27 april. Juryns motivering lyder:

I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit fram ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydligt relatera arkivets föremålssamling till museets utställnings förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.

Rosa Taikons arkiv består av skisser, korrespondens, fotografier, klippsamling samt övrigt material kopplat till Taikons konstnärliga och folkbildande verksamhet. Innehållet har lagt grunden för den nya basutställningen ”Rosa Taikon – konsten och kampen” samt den pedagogiska verksamheten som kopplas till den.

Årets arkiv grundades 2007 med målsättningen att lyfta fram arkivens roll i samhället och de viktiga jobb arkivarier över hela landet gör varje dag. Förutom Hälsinglands museum var även Arkiv Gävleborg och Nordiska museets arkiv nominerade detta år.

Läs mer här:
Hälsinglands museum: https://halsinglandsmuseum.se/inlagg/2022/halsinglands-museum-utsett-till-arets-arkiv-2022/

Magasin K: https://magasink.se/2022/04/arets-arkiv-2022-inte-bara-roligt-det-ar-viktigt/

Fackförbundet DIK: https://dik.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/halsinglands-museum-ar-arets-arkiv-2022

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS