Insändare| Röst från vården, Tomas Larsson

pixabay

DIKKO gjorde ett upprop på sin gillasida om att vi ville komma i kontakt med personer som arbetar inom vården och höra deras berättelse om det som händer i vårt samhälle nu. Frågan vi ställde var: Hur ser det ut på din arbetsplats? Vill du berätta om din arbetsplast skriv till redaktionen@dikko.nu

Tomas Larsson svarade på vårt upprop med sin berättelse.

Jag jobbar som timvikarierande skötare inom psykiatrin på ett privatägt HVB-hem för personer med psykiska sjukdomar. Majoriteten som bor där är äldre och många är multisjuka.

Största rädslan just nu är att vi ska få in Corona på boendet då ett flertal av de som bor där inte skulle klara av det. Detta påverkar oss både på ett känsloplan och på ett på ett privat plan för utan de som bor där riskerar vi att våra jobb försvinner. Det inte är troligt att kommunernas placerare skickar några nya placeringar till oss.

Ledningen skickar kontinuerligt ut lägesrapporten om hur det ser ut och om vilka åtgärder som de gör. Som det är nu råder det besöksförbud, alla permissioner är indragna och de boende får heller inte följa med ner till affären och handla när avdelningarna veckohandlar.

De som vill handla och har möjlighet att ta sig till affären får göra detta under förutsättning att de tvättar sig och spritar händer när de kommer tillbaka. Alla bilar på jobbet har försetts med handsprit så att personal som åker till affären kan sprita både före och efter handling.

Resor till vårdcentral och sjukhus är inställda om det inte är absolut nödvändigt eller akut. Den egna kiosken och fikaserveringen och all annan dagverksamhet som finns är inställd. Vad det gäller personal så uppmanas vi följa basala hygienrutiner och följa de råd som finns.

Det är ett flertal i personalen som är sjuka vilket gjort att jag som timvikarie fått jobba väldigt mycket. Personalen får inte gå mellan de olika avdelningar utan ska helst ringa om det är något. Måste man besöka en annan avdelning ska man gå utvändigt och inte använda korridorerna mellan avdelningarna dessa får bara användas av nattpersonalen.

Handsprit och handskar finns men inga mängder så det ska användas endast när det behövs. Handhygienen är mycket viktig. Vad det gäller handsprit så är det hårdvaluta och förvaras på sköterskeexpeditionen.

Tomas Larsson