Interkulturella folkhögskolan förlorar rätten till statsbidrag

Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Foto: Stefan Tell

Folkbildningsrådets styrelse beslutade den 11 november 2020 att Interkulturella folkhögskolan i Göteborg inte längre ska få statsbidrag och att de ska återbetala felaktigt utbetalade medel. Beslutet kommer efter en granskning som visar på brister i skolans verksamhet.

Romsk folkhögskola riskerar att förlora statsbidrag

Det är en allvarlig kritik som riktas mot folkhögskolans ledning och vi kan konstatera att statsbidraget har använts i strid med gällande bidragsvillkor, säger Maria Graner generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådets styrelse beslutade i våras om en granskning av Interkulturella folkhögskolan efter anonyma uppgifter om påstådda brister i verksamheten. Granskningen visar att folkhögskolan har en svag organisation och saknar kontrollsystem, vilket har möjliggjort ett korrupt agerande bland några tongivande personer inom folkhögskolan.

Vi beklagar att folkhögskolans ledning inte har tagit sitt ansvar och inte har prioriterat verksamheten och deltagarna, säger Maria Graner generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Interkulturella folkhögskolan startade 2007 under namnet Agnesbergs folkhögskola och hade då Västra Götalandsregionen som huvudman. Folkhögskolan fick en ny huvudman 2016 och drivs idag av Romska bildningsförbundet väst.

Dagens beslut innebär att Interkulturella folkhögskolan förlorar rätten till statsbidrag den 31 december 2020 och att skolan ska återbetala 3,9 miljoner kronor i felaktigt utbetalat statsbidrag. Folkbildningsrådet kommer att ta fram en plan för att deltagarna ska få möjlighet att fortsätta sina studier på andra folkhögskolor.

Folkbildningsrådet kommer nu att lämna över dokumentationen i ärendet till polismyndigheten och informera andra berörda myndigheter.

Folkbildningsrådets beslut går inte att överklaga, avlutas meddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu