Kärngården i Umeå är möjligheternas mötesplats

Kärngården är ett Personalkooperativ som består av en träffpunkt, café och second hand. Personalkooperativet Kärngården, ekonomisk förening, är ett socialt kooperativ, som driver verksamhet i nära samarbete med besökarnas egen ideella förening. Kärnhuset har nyligen flyttat till nya fräscha lokaler. Den nya lokalen ligger i Umeå centrum och den nya adressen är Renmarkstorget 11, håll utkik efter efter dörren med havet och solnedgången.

Kärngårdens uppdrag är att skapa sysselsättning och meningsfull tillvaro för människor med psykiska funktionshinder av olika slag, arbetslösa, sjukskrivna med flera. På Kärngården kan man umgås med andra och bryta eventuell isolering. Många besökare tillbringar dagen på Kärngården som är ett ställe att vara på där man kan känna gemenskap. Alla är välkomna in för att ta en fika eller besöka second hand-butiken.

Kärngården har olika aktiviteter, så som hanverkscafé, kulturträffar, bakning, spel, pussel, pyssel, promenader med mera. Aktiviteterna utformas i samarbete med besökarna och kan variera över tid. I dagsläget måste man begränsa antalet personer som deltar i aktiviteterna då Kärngården följer de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har satt.

Kärngården är ett sätt att få social gemenskap, säger Christina Borrelid handledare.

Nyligen hade Kärngårdens personal en planeringsdag och då tog man fram olika värdeord för Kärnhuset. Ord som de kommer att arbeta utifrån under det kommande året.

Till Kärngården kommer människor som känner att det är svårt att vistas bland andra människor, en del kan känna att de inte passar riktigt in i andra sammanhang, säger Patrick Yates handledare.

Kärngården har ett varierat utbud av arbetsuppgifter. Det finns ett samarbete med arbetsförmedlingen för de som behöver arbetsträna eller ha en praktikplats. Kärngården är inte är en daglig verksamhet som kommunens dagliga verksamhet utan en öppen träffpunkt för alla som vill.

Kärngården är ett sätt att komma från isolering, säger Rosita Strandberg handledare.

Besökarinflytande på Kärngården. 

På Kärngården är besökarinflytande viktigt, man kan säga att verksamheten är beroende av ett genuint besökarinflytande för att det ska bli en meningsfull verksamhet. Kärngården vill ha delaktighet och medskapande i alla aktiviteter och all verksamhet. Inställning är att man alltid ska kunna komma till tals och bli lyssnad på. Varje morgon på Kärngården har man morgonmöte tillsammans – personal, studenter, elever, arbetstränare och alla andra som finns på Kärngården på morgonen. Under morgonmötet utformas dagens arbete och de aktiviteter som kommer ske under dagen.

Kärngården på FB
Kärngårdens hemsida

Kärngården är ett fantastiskt ställe, med bra personal, en bra second hand och gott hemgjort fika. Jag jobbar halvtid där, vid sidan om jobbet med magasin DIKKO, och trivs otroligt bra i en gemenskap som är till för alla, och där man sätter människan i centrum.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS