Läkare i Världen erbjuder vård och psykosocialt stöd

Det här en reportageserie om människor, hemlöshet, utanförskap. Vi har vänt oss till människor och organisationer i Sverige och våra grannländer och kommer berätta om hur man på olika sätt gör skillnad. #UtanBostad

Joakim Månsson Bengtsson har arbetat som Regional samordnare i Skåne för Läkare i Världen sedan augusti 2020. Innan dess var var hen med att grunda södra Sveriges första året-runt härbärge för utsatta EU-medborgare, beläget i Lund. Där framförallt romer från Rumänien bodde och fick stöd i kontakt med myndigheter, arbetssökning, lära sig svenska m.m. Joakim har även arbeta som praktikant i EU-parlamentet hos Soraya Post och fick inblick och hjälpte till i arbetet för romers rättigheter i EU på en övergripande nivå. I övrigt han han varit engagerad i bostadslöshetsfrågor och för minoriteters rättigheter på olika sätt.

Berätta kort om organisationen.

Läkare i Världen finns på åtta orter runt om i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Störst är vi dock i Stockholm följt av Malmö. Till våra verksamheter kommer papperslösa, asylsökande, tredjelandsmedborgare och utsatta EU-medborgare som av olika anledningar inte får vård inom den reguljära vården. Vi erbjuder juridisk rådgivning, psykosocialt stöd och medicinsk vård. 

Av EU-medborgarna som behöver hjälp och stöd från oss kommer en stor majoritet från Rumänien och identifierar sig som romer. Dessutom ger vi röst åt våra besökare genom att samla in data och vittnesmål från dem som vi kan använda i vårt påverkansarbete för att försöka förbättra deras situation. På så sätt kan makthavare och beslutfattare få direktinformation om situationer som de kan förhindra genom att fatta välgrundade beslut som är i linje med varje människas mänskliga rättigheter. 

Beskriv på vilket sätt ni hjälper hemlösa och hur ni gör skillnad.

Det finns personer som lever i hemlöshet ur alla grupper, dock är det endast i gruppen utsatta EU-medborgare som nästan alla vi möter är hemlösa. Det finns många kopplingar mellan ohälsa och hemlöshet vilket ökar vikten av att en får vård i tid, exempelvis innan en obehandlad urinvägsinfektion går upp i njurarna, och därför är det väsentligt att tillgången till läkarvård är god. Det är här vi kommer in, utan oss menar jag att ännu fler än i dagsläget hade nekats vård eller fått höga fakturor för vård som borde varit subventionerad enligt lag. Vårt påverkans- och informationsarbete är också ett viktigt verktyg för att se till så att den reguljära vården och makthavare tar sitt ansvar, följer lagar och regionala riktlinjer samt implementerar dessa. 

Har hemlösheten förändrats genom åren?

Vi märker att andelen papperslösa ökar och antalet utsatta EU-medborgare har minskat. Jag tänker att en förklaring kan vara att fler asylsökande nekas uppehållstillstånd på grund av de alltmer restriktiva migrationslagarna samt att samhällsklimatet hårdnat för europeiska romer som ber om hjälp från förbipasserande i Sverige. Tiggeriförbudsdebatten har också normaliserat en ökande antizigansim.

Vilka nya grupper har tillkommit?

Vi ser inte så mycket att nya grupper tillkommit utan snarare att antalet i grupperna varierar.

Är det många EU-migranter som kommer?

Ja, det är alldeles för många som av olika skäl inte får tillgång till vård inom den reguljära vården och som därför behöver komma till våra mottagningar. Förra året tog vi emot runt 300 utsatta EU-medborgare på någon av våra medicinska mottagningar.

Just nu följer vi också frågan om de vaccinationspass som EU planerar att införa och vilka konsekvenser de kan tänkas få för de utsatta EU-medborgarna. Det vore inte osannolikt att det ledde till att antalet EU-medborgare som har möjlighet att komma hit (eller hem) minskar, just eftersom många är diskriminerade i sina hemländer, det finns därmed en risk att de inte kommer att vaccineras eller att vaccination för dem kommer att dröja, alternativt att vissa inte vil bli vaccinerade.

På vilket sätt hjälper ni just EU-migranterna?

Främst genom att erbjuda både vård och psykosocialt stöd men också genom att opinionsbilda och informera makthavare, så att politiska beslut fattas eller implementeras på ett sätt som respekterar alla individers mänskliga rättigheter.

Varje person som får vård gör att lidandet minskar och är en solskenshistoria i sig – för individen i alla fall. Jag var med när vi öppnade psykosocial verksamhet i Malmö i höstas och frågade en medelålders romsk man från Rumänien om han ville samtala med psykolog. Han reagerade genom att börja gråta och beskriva hur tacksam han var för frågan, ingen hade frågat honom det förut. Han kom sedan för stödsamtal med psykolog hos oss under flertalet tillfällen. Det är en av de upplevelser som gjort att jag förstått hur extremt värdefullt Läkare i Världens arbete är för personer som kommer till oss.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS