Läkare i Världen och Amnesty International anmäler svenska staten för att kränka rätten till hälsa

Fotograf: Elisabeth Ubbe/Läkare i Världen/Fotograf: Malin Sundelin

Nu anmäler Läkare i Världen och Amnesty International svenska staten för kränkningar mot rätten till hälsa. Tillsammans med Amnesty har Läkare i Världen tagit fram en kollektiv anmälan innehållandes 129 dokumenterade enskilda fall där utsatta EU-medborgare gång på gång inte får den vård de har rätt till. Anmälan mot svenska staten lämnas in till Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

I den fria rörligheten för medborgare inom EU och EES-länderna ingår rätt till vård. Genom det europeiska sjukförsäkringskortet har alla medborgare rätt till vård överallt inom EU. Men utsatta EU-medborgare, som ofta saknar europeiskt sjukförsäkringskort och många gånger kan ha befunnit sig i Sverige under lång tid, får rutinmässigt skyhöga räkningar för nödvändig vård. I en del fall nekas de även grundläggande vård och många undviker att söka den på grund av rädsla för kostnader som inte är möjliga att betala.

I anmälan till Europeiska kommittén för sociala rättigheter lyfter vi 129 dokumenterade enskilda fall där rätten till vård har kränkts i Sverige mellan åren 2016 och 2022. Dessa visar att Sverige, genom att rutinmässigt neka utsatta EU-medborgare vård och fakturera dem hela kostnaden för nödvändig vård, skapar en avskräckande effekt som leder till att många utsatta EU-medborgare avstår från att söka nödvändig hälso- och sjukvård, med allvarliga risker för deras liv och hälsa.

”Jag är väldigt glad och stolt över att Läkare i Världen och Amnesty Sverige anmäler Sverige för kränkning av rätten till hälsa för utsatta EU-medborgare. Jag har varit med om så många fall där människor, både vuxna och barn, har nekats sin rätt till vård och fått ett bemötande där de känt sig både avhumaniserade ”utschasade som hundar” från akutmottagning och rädda för fakturorna som presenterats för dem vård som de sökt för. Min förhoppning är att detta nu kommer att ta en annan vändning i Sverige och att Eu-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet också får sin rätt till vård och hälsa respekterad,” säger Joakim Månsson Bengtsson, regional Samordnare Götaland, med samordningsansvar för vår vårdmottagning i Malmö och satellitkliniken i Helsingborg

Fyra av de fall som anmälan innehåller är:

År 2016 födde en kvinna från Rumänien sitt barn i en bil på parkeringsplatsen vid ett sjukhus i Region Norrbotten. Hon hade deltagit i alla prenatala tester och hade fått veta att hon skulle tas emot på förlossningsavdelningen, men när hon tillsammans med familjemedlemmar anlände till sjukhuset visste de inte var ingången fanns eftersom alla skyltar var på svenska. En av familjemedlemmarna bankade på fönstret till den avdelning som låg närmast ingången, enligt kvinnan såg vårdpersonalen detta men släppte inte in dem. Kvinnan födde i bilen, det var i december och temperaturen var under 0 grader. Först efter förlossningen larmades vårdpersonalen. Senare fakturerades kvinnan 32 000 SEK för den sjukvård hon och barnet fick efter förlossningen. Kvinnor som är bosatta i Sverige, och därmed omfattas av sjukförsäkringen, betalar inte för förlossning. Medicinsk vård för barn är kostnadsfri.

Under 2017 nekades en kvinna från Rumänien tillgång till abort i Region Skåne. Hon tvingades därför genomföra en osäker abort på egen hand.

2017 drabbades en kvinna från Rumänien av en svår blodpropp men nekades akut vård i Region Skåne.

Under 2018 sökte och fick en man från Rumänien akut vård i Region Skåne efter att ha blivit misshandlad och rånad. Han fakturerades därefter 4 920 SEK för vården.

Anmälan mot svenska staten lyfter fram att Sverige bryter mot mänskliga rättigheter på grund av att staten (inklusive regioner) rutinmässigt

  1. Nekar hälso- och sjukvård för EU-medborgare i Sverige.
  2. Fakturerar hela kostnaden för hälso- och sjukvård för EU-medborgare i Sverige. 
  3. Skapar en avskräckande effekt för människor i gruppen vilket gör att många avstår att söka nödvändig hälso- och sjukvård, med allvarliga risker för deras liv, hälsa och mänskliga värdighet.

De artiklar i den (reviderade) europeiska sociala stadgan som den svenska staten brutit mot är

  • Artikel 11: rätt till skydd för hälsa
  • Artikel 13: rätt till medicinsk och social hjälp
  • Artikel E: icke-diskriminering

Läkare i Världen och Amnestys rekommendationer till svenska staten är:

  1. Garantera alla människor som befinner sig i Sverige, inklusive utsatta EU-medborgare, tillgänglig hälso- och sjukvård – både praktiskt och kostnadsmässigt, och utan diskriminering.
  2. Se till att information om tillgång till vård sprids bland berörda grupper.
  3. Ta initiativ till ny lagstiftning som tydliggör att alla EU-medborgare i Sverige, oavsett längd på vistelsen eller om man har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller inte, har rätt till subventionerad vård på åtminstone samma villkor som personer utan uppehållstillstånd har enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407).
  4. I väntan på ny lagstiftning, instruera Socialstyrelsen att ta fram riktlinjer för hälso- och sjukvården som klargör att EU- och EES-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet ska ges samma rätt till subventionerad sjukvård på åtminstone samma villkor som personer utan uppehållstillstånd har enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407). Riktlinjerna bör också tydliggöra att ingen ska nekas vård och behandling eller ges skyhöga räkningar för vård som inte kan anstå.

Källa: lakareivarlden.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS