Musikarvet från Ornunga

I Ornunga med omnejd finns det ett musikaliskt kulturarv som har dokumenterats och gjorts
dagsaktuellt genom projektet Musikarvet från Ornunga. Spelmansstämman i Ornunga har byggts upp kring den låtskatt som finns i Ornunga. Här tecknades det 1929 upp låtar efter spelmannen Johan Albert Pettersson. Eftersom han hade mycket kontakt med de resande har resandefolkets musik en naturlig plats i programmet. Även utställningen visar upp ett musikarv som härleder till Resandefolket.

Utställningen ”Musikarvet från Ornunga” invigs under spelmanstämman i Ornunga och kommer bli en permanent utställning. Byn Ornunga är kyrkby i Ornunga socken i Vårgårda kommun i Västra Götalands län.

Jenny Gustavsson som är projektledare säger att hon ser fram emot att få inviga utställningen och visa upp bland annat de foton och det material som de fått fram under projektets gång.

Projektet som lett till utställningen har bestått av fyra delar:

 • Insamling och intervjuer av bygdens äldre, renskrift av gamla intervjuer (från 70 och 90-tal),
  insamling av fotografier, brev och annat med anknytning till traktens folkmusik.
 • Albumet Ornunga (2019) spelades in i Nilento studio av Jenny Gustafsson, Hans Kennemark,
  Stefan Wingefors, Emma Johansson och Harald Kennemark. Musiken på albumet kommer från
  Ornunga med omnejd och har arrangerats av Hans Kennemark. Albumet innehåller också några
  nyskrivna texter som bygger på material som kommit fram i projektets insamling och intervjuer,
  dessa texter är skrivna av Irma Schultz.
 • Permanent utställning på hembygdsgården i Ornunga, byggs under 2020.
 • Turné och workshops med ovan nämnda musiker. Workshops hålls på musikgymnasium och
  musikskolor med anknytning till respektive konsertort och resulterar i att ungdomar medverkar på
  konserterna. Turnén genomförs 2021/2022/2023 (beroende på corona).

Det ligger ett omfattande dokumentations- och insamlingsarbete ligger bakom både albumets texthäfte
och utställningen. Målet med projektet är att väcka intresse och sprida kunskap kring musiken,
spelmännen och sångerskorna från Ornunga.

Utställningen är ett treårigt projekt med huvudsakligt stöd från Riksantikvarieämbetet, andra bidragsgivare är ABF Västra Götaland, Leader Sjuhärad (enbart utställningen) samt några lokala sponsorer. Projektet drivs av Svältornas Fornminnesförening med Jenny Gustafsson som projektledare.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS