Nätverksträff kommuner och regioner

Onsdagen 8 juni samlades samordnare och andra som arbetar med minoritetsfrågor från kommuner och regioner för en heldag på Ersta konferens i Stockholm för att tillsammans diskutera: 

Hur kan vi tillsammans bidra till ett framgångsrikt, långsiktigt och hållbart minoritetspolitiskt arbete?

Mötet hölls som Open Space, en mötesform där samtliga deltagare ges möjligheten att lägga förslag på frågor som de vill diskutera under dagen. Bland annat diskuterades hur biblioteken kan utveckla demokratin med stöd av minoritetspolitiken och hur kommunerna kan lära av varandra för att inte uppfinna hjulet varje gång.

Vi passade på att fråga Veronica Labba, handläggare inom minoritetspolitiska uppdraget, på Sametinget och en av arrangörerna hur hon upplevt dagen.

Jag var spänd av förväntan för hur den här metoden skulle tas emot. Open space är ju inte den här traditionella mötesformen men det var häftigt att få se det här drivet, det var ingen tvekan. Det kom upp många frågor och det syntes att det fanns ett behov att få lyfta sina frågor och prata med sina kollegor runt om i Sverige. Det känns inspirerande för framtida arbete, hur man kan jobba i framtiden och vikten av delaktigheten.

Aulis Syväjärvi, samordnare från Degerfors kommun, var en av deltagarna.

Förväntningarna inför att jag kom hit var att jag ville få inspiration och input från kollegor runt om i Sverige samt nyheter, tips och lägesanalys från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Open space är inte nytt för mig, jag har jobbat så själv. Det är en bra form för mötet idag. Jag tar med mig input från kollegorna särskilt från det gruppmöte jag själv initierade för dagen. Och sen att ta del av stora sammanfattningen som man får läsa där hemma på kammaren sen. Det här är ett bra sätt att fånga upp erfarenheter i nätverket. Skulle kunna behövts en dag till.

Mötet följs upp digitalt den 15 juni och under hösten för att gå från ord till handling.

Källa: Nyhetsbrevet Nationella minoriteter, juni 2022

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS