Norsk språk-applikasjon på Romani

Våra norska vänner har tagit fram en nu språkapp för romani. För att komma åt appen sök på New Amigos på App-store eller Google play så hittar du den.

Endelig er vi kommet så langt at vi kan slippe appen ut til brukerne. Det har vært en lang og kronglete vei og på mange måter er vi nå ikke kommet oss lengre enn til startstreken. Altså starten på det at den kan taes i bruk.

Søk på New Amigos på App-store eller Google play så finner man den.

Jeg blir nødt til å si litt om vår kjære Linda M. Aleksandersen i denne sammenheng. Hun var, helt fra den spede begynnelsen, selve motoren og hjernen bak hele prosjektet. Uten hennes stahet, pågangsmot, kunnskap og energi hadde det aldri blitt noe av dette prosjektet. Tenker f.eks. på da hun reiste til Spania for å gjøre opptak til Appen. Trass i at hun var sterkt preget av sykdommen og hadde store smerter og plager, så stoppet det ikke henne. Hun gjennomførte oppgaven med glans. Typisk henne. Dessverre gikk hun bort i april 2020. Er litt vemodig at hun ikke er her og kan glede seg sammen med oss, over at vi endelig er kommet til lansering av Appen.

Vi begynte arbeidet med denne appen i fjor, altså 2019, Det stemmer for så vidt. Men det gjelder selve arbeidet med appen i samarbeid med New Amigos. Alt forarbeidet for å komme dit, er ikke så rent lite. Vi snakker om et par års arbeid i tillegg, fra ide til virkelighet. Heldigvis har både Departement og ikke minst Kulturrådet vist stor forståelse og velvilje for dette prosjektet, noe vi er takknemlig for. Så, hva er denne appen egentlig, er det nok en del som lurer på? Vi vil si at den er et hjelpemiddel og verktøy til å lære seg romani på en morsom og effektiv måte.

Norsk romani er ikke et lett emne å jobbe med. Det finnes så mange forskjellige varianter og dialekter å forholde seg til. Vårt bidrag til bevaring og revitalisering av språket, er ikke ment å være noen slags fasit på korrekt romani. Men det er et forslag på hva man kan si, innenfor det man kan kalle norsk romani. Det er vel neppe noen av de som allerede snakker litt, eller mye, romani som vil være enige i alt vi presenterer i appen. Her vil det være delte meninger alt etter hva som har vært vanlig i de forskjellige miljøene.

Men skal vi i det hele tatt kunne lage en språk-app så må vi gjøre noen valg underveis. Det betyr som sagt ikke at vårt valg er mere riktig enn hva andre kanskje ville sagt. Vi mener uansett at appen vil gi en del grunnleggende kunnskaper i norsk romani. Etter hvert som vi utvikler den videre vil det også bli rom for varianter og dialekter. Alternative måter å uttrykke seg på, for å si det sånn. Og det er det som er så flott med å ha et digitalt produkt. Vi har hele tiden muligheten til å redigere, rette og forandre på innholdet.

Om vi hadde laga ei bok på dette emnet, så ville boka ha vært det ferdige produktet. Ferdig trykka og uten muligheten til rettelser og forandringer. Utviklinga av appen vil være en pågående prosess. Nye funksjoner og utvidelse av innholdet vil komme etter hvert. Eventuelle rettelser og forandringer på eksisterende innhold kan selvfølgelig også bli aktuelt. Men alt dette er en del av hele konseptet med å ha en språkApp som New Amigos på norsk romani.

Vi regner med at det kommer en del kritikk. Men la oss holde oss til det som ligger i begrepet «konstruktiv kritikk». Vi er svært åpne for innspill fra brukere og romani-talere. Vi er i en utviklingsprosess, som sagt. Vi vet også at det finnes en del av folket som ikke vil at språket skal gjøres tilgjengelig, slik som vi gjør det gjennom appen. Vi har forståelse for dette synspunktet, men vi mener at noe må gjøres for at ikke språket skal forsvinne. Slik det har gjort for andre minoriteter. Norsk romani trenger et løft, og flere tiltak, for at det skal fortsette å eksistere som et levende språk. Og romanispråket er ikke hemmelig, selv om det er få utenforstående som har kunnskaper i språket. Ordlister og annet har vært tilgjengelig siden 1800-tallet.

Det har som sagt vært en lang og vanskelig vei, så langt. Og veien videre blir nok heller ikke enkel. Det ligger mye arbeid for en rekke personer og venter. Men i arbeidet med å komme oss så langt som vi er nå, må vi takke for samarbeidet så langt. Har allerede nevnt vår kjære Linda som har gjort det hele mulig. Rolf Theil har også vært helt suveren og sentral i hele prosjektet. Lakki Patey og New Amigos, hvor hadde vi vært uten dem? Og sist men ikke minst, de som har bidratt med selve det språklige innholdet.

Lennart og Monica Karlsen, Nikke Holm, og andre som har bidratt når man har vært i tvil og forhørt seg hos andre romani-talere. Og Kulturrådet selvfølgelig. Samt Kommunal – og moderniseringsdepartementet. Uten velvilje, forståelse og støtte til prosjektet hadde vi ikke kommet i mål.
Lykke til folkens. Håper dere får glede og nytte av Appen. Kanskje møtes vi snart og kan skravle litt sammen, – på romani?

Lars Harstad
Sekretær i LOR og medarbeider i prosjekt Romani-App/New Amigos.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS