Nyheter/språket| Romsk app finns att ladda ner. Minskar informationsglappet mellan myndigheter och resande/romer

INRIKES| Gävles romska förening och Romska ungdomsförbundet har tagit fram en romsk app för att underlätta kontakten mellan romer och myndigheter och för att revitalisera romani chib. Appen kom i slutet av 2017.

Tanken med appen är att den ska underlätta kontakten mellan romer och myndigheter. Det är inte så många romer som går in på myndigheternas hemsidor och läser. I appen kommer all information att vara samlad. Appen ska hjälpa romer att ta del av sina rättigheter och sina möjligheter men också utveckla det romska språket, säger Abedin Denaj som kom på idéen med en romsk app, till minoritet.se

De som skriver i appen är myndigheter som har information till resande/romer, och alla som har ett uppdrag inom arbetet med strategin för romsk inkludering till exempel Skolverket, Boverket, Socialstyrelsen, Institutet för språk och folkminnen, Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Statens kulturråd.

Vi vänder oss främst till romska ungdomar. Det finns vissa ämnen som till exempel sex och våld i nära relationer som är tabu att tala om och då tänkte vi att en app i mobiltelefonen som man har med sig hela tiden kan vara ett bra verktyg för att läsa om känsliga saker var man än är och när ingen annan ser på, säger Abedin Denaj.

Appen finns på fem romska varieteter, lovara, arli, kelderash, resanderomani, kaale och svenska. Utöver information kommer appen även att innehålla olika spel för språkrevitalisering.

Appen finns på App Store att ladda ner. Där heter den Ung & Rom.

Grundtanken med appen är att resande/romer ska bli bättre på att organisera sig. En sån här app skulle kunna vara ett nytt roligare sätt att att få information både för resande/romer och föreningar. Tanken är att appen ska kunna samla information om föreningar och föreningsstöd, och att vi alla resande/romer ska kunna vara med att förbättra och utveckla appen.

Det är Gävles romska förening och romska ungdomsförbundet utformat appen gemensamt med hjälp av en referensgrupp med fyra ungdomar.

Syftet med appen är ju att det ska vara en samlingsplats för alla romer. Att man kan gå in där och få all information man behöver. Det kommer finnas information om våld i nära relationer på fem dialekter och ämnen som är väldigt tabubelagda bland oss romer som sex till exempel, och syftet är ju just att man ska kunna läsa om det här vart man vill och utan att någon vet om det, berättar Abedin Denaj, till P4 Gävleborg.

Vill du ladda ner appen:

Gå in på din App Store på telefonen.
Skriv in Ung & Rom i sökrutan (klicka på förstoringsglaset)
Ladda ner appen genom att trycka på hämta.

Där finns också ett ordspel att ladda ner om man vill.
Gör på samma sätt som ovan.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu