Nyhetsbrev från Mänskliga rättighetsdagarna 6-7 december 2021

Foto Anders Rudäng

I Nyhetsbrevet berättas det om miniseminariumet som leddes av Maria Bogeblad från Romano Center i Väst berättade ansvarig utgivare Britt-Inger Hedström Lundqvist och chefredaktör Linda Lundqvist från tidningen DIKKO att man måste våga synas, höras och ta plats.

DIKKO startade som en gatutidning under namnet Dik Manusch, 2014 för att EU-migranterna skulle kunna stå upp och sälja en tidning istället för att tigga. Syftet med tidningen DIKKO är att förmedla ett resande/romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida kunskap om minoriteten romer.

Gatutidningen lades ner i slutet av 2017 men återuppstod som nättidningen med det nya namnet DIKKO I november 2018. DIKKO har under åren byggt upp ett brett nätverk och samarbetar med många. Tidningen har idag skribenter från alla minoriteter och samarbete är en grundbult i DIKKOs verksamhet.

Om vi gör saker tillsammans med andra minoriteter blir vi alla starkare, sa
Britt-Inger.

Alla ska få höras, vi har till exempel med hjälp av tolkar gått ut och pratat med
de som annars inte fått vara med. Underlättat för de som inte kan uttrycka sig,
alla ska få höras. Mänskliga rättigheter innebär också rätten att vara den man
är, och det får ta det uttryck det gör i vår tidning, lade Linda till.

Vad ska man tänka på om man vill starta en tidning som DIKKO?

Både Britt-Inger och Linda var överens om att det viktiga är nog att inte tänka för
mycket, utan bara göra och lära sig på vägen.

Vi vill sprida att det går att göra, att det är möjligt, att man inte behöver ha en
stor förening bakom sig, sa Linda. Hon poängterade också att man inte behöver
få massa pengar eller vänta på lov från någon, man kan faktiskt göra saker själv.

Vad kan det offentliga göra för att stötta tidningar som DIKKO?

Dels krävs det så klart en del pengar för att kunna anpassa verksamheten så er
kan nås. Men Britt-Inger och Linda uppmanar också in det oentliga att bjuda in
dem.

Vi kommer gärna och pratar om de här frågorna. Det är viktigt att de som har
mycket att berätta men inte alltid kan, får en röst. Vi ska få med alla, för alla får
höras, avslutade Linda.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Rapport_fran_Manskliga_rattighetsdagarna_6-7_december_2021Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS