Nytt nummer av Drabbrikan ute nu

Kamle mala,

Dre kavva, närpå tropiska, tattopa aschar marro nevo Drabbrika färdig. Kai brukligt latchas Drabbrikan, tchakke svakko glaner ranndrado Drabbrika, forr tchi prejjsepa, pre www.drabbrikan.se

Kavva vollta ranndrar Sebastian Casinge palla je artikel fonn berscht 1853, kai aschar palla je romanotchavo, kai jadde to drabbrehispa. Hans Gyllenbäck-Berg ranndrar palla jekk fonn lesskre prinschane — je tchatcho kokkerpaskro. Je vaver ranndrepa aschar fonn Maria Bogeblad, kai glaner kerade buttepa pre Romano Center Väst dre Göteborg foro. Arvid Bergman har dikkat into butten ranndrepan dre purane svedikke drabbriker fonn berscht 1850 to 1899, forr te heija konn avade karrade ”tattare” fonn lennde. Vidder har lo dikkat pre passkrepan fonn berscht 1622 to 1960, forr te dikka tchakkes romanimanusch avade passkerde. Jå pukkar ninna sosske lo kerat siro roddrepa.

Peter Bakker, professor palla lingvistik å lektor pre Århus universitet, har ranndrat palla parepan te ranndra tele je rakkrado rakkerpa. Dova vriann romani. Jon Pettersson jar vidder pre samma tema, avvar dreann marro svedikko romani å dova rakkrepaskro buttepa kai keras vri fonn Frantzwagner Kettanepa.

Ninna aschar je bitta nevopan dre, å ninna pukkepan palla tchommena händelser fonn dolla lejste trinn monnterna. Å forr lejst kammar menn je horrta latcho ranndrepa palla dó romano baschrepaskron Carl Herman Erlandsson. Je ranndrepa vriann Ingegerd Larssons jegno forskning fonn latter soles.

Dollo kai volltrar te hasstra mennde dre marro buttepa mé Drabbrikan, motte swischa lovijar to redaktionen fonn Drabbrikan. Tchi lovi aschar forr bari å nani forr kutti. Swish-numret ster pre marro rigg, www.drabbrikan.se.

Mé kalla lav vunschrar menn Domenne sassaren je horrta latcho nijall å je schukker drabbrepa.

Jon Pettersson
Rakkrepaskro


Kära vänner,

I den nuvarande, nästintill tropiska, värmeböljan har vi publicerat vårt nya nummer av Drabbrikan. I vanlig ordning finns detta nummer av vår e-tidskrift, liksom alla våra tidigare nummer, för kostnadsfri nedladdning på www.drabbrikan.se

Denna gång skriver Sebastian Casinge om en smått sensationell tidningsnotis från år 1853, som rör resande-pojken Ahlqvist som då gick i skolan. Hans Gyllenbäck-Berg skriver i sin krönika om när han träffade på en tvättäkta mytoman. Ytterligare en krönika är skriven av Maria Bogeblad, tidigare var verksam på Romano Center Väst i Göteborg stad. Arvid Bergman har granskat tidningsartiklar mellan 1850 och 1899, för att reda ut vem som kallades ”tattare” av tidningarna. Utöver detta har han tittat närmre på huruvida romanifolk har begravts i Sverige historiskt sett. Han förklarar också varför han gjort detta. 

Peter Bakker, professor i lingvistik och lektor vid Århus universitet, har skrivit om förutsättningar och problemställningar att skapa skrift för språk, med romani som exempel. Jon Pettersson har fortsatt på samma tema med fokus på svensk romani och Frantzwagner Sällskapets revitaliseringsarbete. 

Utöver detta har vi en och annan nyhet, och rapportering från det sista kvartalets händelser. Sist men inte minst en fantastisk artikel om Carl Herman Erlandsson, en spelman av resandesläkt. En artikel som är skriven av Ingegerd Larsson utifrån hennes gedigna arkivforskning kring Erlandsson och hans musik.

Avslutningsvis vill vi tipsa om att den som vill stödja oss i vårt arbete gärna får göra så genom att swisha en valfri summa till redaktionen. Swish-numret finns på www.drabbrikan.se

Med detta önskar vi Er en glad sommar och tillfredställande läsning,

Jon Pettersson
Ordförande

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS