Romska aktiviteter för barn och unga

Lisa Berger, Senija Vurzer och Suzanne Frieberg på Stadsbiblioteket i Malmö arbetar med ett Experimentspår om romska aktiviteter för barn och unga. Vi har ställt några frågor till dem om projektet.

Varför vill ni genomföra projektet romska aktiviteter för barn och unga?

Vi vill undersöka vad vi kan erbjuda för aktiviteter riktade till romska barn eftersom det är en målgrupp vi inte når i någon större utsträckning. Men vi vill också synliggöra den romska kulturen även för de Malmöbor som kanske inte har så stor kunskap idag. Vi vill i förlängningen att fler ska känna att biblioteket är en plats för dem.

Vad är det för aktiviteter som ska genomföras i projektet?

Vi har redan arrangerat en sagostund med skapande utifrån tema i en bok samt fikat tillsammans. Vi har också firat Romadagen på barnavdelningen genom sagostund (på svenska och romani), dans, fika och pyssel. Senija Vurzer, som är samordnare för folkbiblioteksdelen av det romska biblioteket, är med i planeringen framåt.

Vi har också genomfört ett arrangemang vi kallar Muntlig berättelse utifrån “Tingens metod”. Med 2-3 föremål vill vi lyfta både berättandet och kunskapen om den romska kulturen. Vi vill också bjuda in till ett föredrag på temat “Berättande på bibliotek” för att inventera vad det finns för tankar kring olika berättarformer och att arrangera sagostunder och andra aktiviteter som riktas till barn.

Vad hoppas ni att projektet ska leda till?

Att fler romer ska känna sig hemma på vårt bibliotek och att kunna synliggöra den romska kulturen för barn och deras familjer mer än vad vi gör idag. I förlängningen hoppas vi att vi kan ha en verksamhet som fler känner sig delaktiga i och bidrar till. 

Finns det något som överraskat er i arbetet med projektet hittills?

När vi firade Romadagen var det en större mångfald av besökare som kom än vad vi kanske hade väntat oss. Eftersom sagoläsningen skedde parallellt på romani och svenska var det en del familjer som inte kunde romani som var med. Det var väldigt roligt. 

Har ni några tips till kollegor på andra bibliotek som vill utveckla arbetet för prioriterade målgrupper?

Möjligen att börja brett med att bjuda in till samtal för att få en bild av hur intresset ser ut. Nu kommer vi ha en workshop kring vad till exempel berättande för barn på bibliotek kan vara. För oss har det även varit bra att ha en dialog med någon som kan frågan och folkgruppens historik. Senija har under många år har arbetat inom kulturförvaltningen i Malmö med projekt och arrangemang som rör den nationella minoriteten romer såväl som en bred erfarenhet och kompetens kring internationellt arbete.

Källa: Region Skåne

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS